Czy istnieją jakieś dotacje (np. ekologiczne), dzięki którym możliwe jest dofinansowanie modernizacji instalacji grzewczej z węglowej na gazową, ocieplenie hali oraz wymiana okien?

W okresie 2007 - 2013 przedsiębiorcy będą mieli możliwość ubiegania się o środki finansowe przeznaczone na modernizację firmy, jak również na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych potrzebnych do prowadzenia działalności. Wspierane będą także działania przyczyniające się do ochrony środowiska.
Niestety nie jesteśmy w stanie podać Panu bardziej szczegółowych informacji na ten temat, gdyż dokumenty związane z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych przeznaczonych na lata 2007 - 2013 nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Komisję Europejską. Więcej szczegółów będziemy w stanie podąć pod koniec sierpnia 2007 roku.

(2007.05.15, woj. wielkopolskie)