W dniu 4 grudnia 2007 roku w Hotelu Hetman w Rzeszowie odbyło się sympozjum szkoleniowe zorganizowane przez firmę Aireco – Generalnego Przedstawiciela w Polsce urządzeń klimatyzacyjnych marki Mitsubishi Electric.


W dniu 4 grudnia 2007 roku w Hotelu Hetman w Rzeszowie odbyło się sympozjum szkoleniowe zorganizowane przez firmę Aireco – Generalnego Przedstawiciela w Polsce urządzeń klimatyzacyjnych marki Mitsubishi Electric. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Klimatyzacja nowej generacji w projektach branżowych”, jako kolejne z tego cyklu. Wśród zaproszonych gości można było spotkać głównie przedstawicieli branży projektowej, instalacyjnej oraz serwisowej.
Prowadząca seminarium, Pani Dorota Pyla – odpowiedzialna za rozwój techniczno-handlowy południowego regionu Polski - zaprezentowała typoszereg urządzeń klimatyzacyjnych Mitsubishi Electric. W pierwszej części spotkania omówione zostały rozwiązania i zastosowania systemów klimatyzacyjnych z serii M oraz serii Mr. Slim. Szczególną uwagę słuchaczy zwróciły dane techniczne, dotyczące gwarantowanego zakresu pracy urządzeń do temperatury zewnętrznej -200C, długości instalacji freonowych, przekraczające 80 m bieżących oraz brak ograniczeń w kombinacjach połączeń układów typu „Power Multi”. Z dużym zainteresowaniem spotkała się zaprezentowana nowa technologia unikalnych systemów inwerterowych „Zuba-Dan”, pracujących do temperatury zewnętrznej -150C bez straty wydajności.
W drugiej części spotkania przedstawiono centrale rekuperacyjne „Loosnay” oraz nietypowe systemy klimatyzacyjne oparte na zmiennym przepływie czynnika chłodniczego R410A m.in. systemy VRF z odzyskiem ciepła w wersji dwururowej, bazujące w pełni na technologii Inwerterowej oraz agregaty skraplające chłodzone wodą. Poruszono ważny aspekt wymiany urządzeń klimatyzacyjnych z R22 na ekologiczne czynniki chłodnicze opierając się na jedynym na świecie rozwiązaniu proponowanym przez Mitsubishi Electric o nazwie „Replace Multi”.
Tematem kończącym konferencję było zapoznanie się z profesjonalnym programem doborowym Mitsubishi Electric „Design Tool”. Uczestnicy zgodnie potwierdzili przydatność i pomoc tego narzędzia nie tylko w procesie projektowania instalacji klimatyzacyjnej, ale także w późniejszym etapie wykonawstwa.
Organizatorzy już zapowiedzieli kontynuację cyklu spotkań od stycznia 2008. Będą one miały na celu zaprezentowanie nowości w ofercie rozwiązań Mitsubishi Electric na sezon 2008/2009.


Foto: Aireco
Rzeszów 05.12.2007


Komentarze

  • Interesujące

    Interesujący wykład na temat klimatyzacji, jeszcze bardziej interesująca Prowadząca

  • The best

    Rewelacyjny wykład, prowadząca ładna i bardzo inteligentna, polecam wykłady Mitsubishi Electric w południowej Polsce