W dniach 2 - 3 marca br. w Hotelu Jan III Sobieski w Warszawie odbyła się konferencja „Japońskie Technologie Środowiskowe”. W konferencji wzięły udział wiodące japońskie przedsiębiorstwa, które specjalizują się w technologiach środowiskowych.

Mitsubishi Electric na konferencji „Japońskie technologie środowiskowe”
Organizatorem spotkania była Japońska Organizacja Rozwoju Nowych Energii i Technologii Przemysłowych (NEDO), z którą Polska podpisała umowę sprzedaży jednostek emisji AAU. Środki pochodzące z umów sprzedaży mogą być przeznaczane na dofinansowanie inwestycji w formie dotacji projektów z zakresu poprawy efektywności energetycznej. Spotkanie odbyło się pod patronatem Ministerstwa Środowiska.

Podczas spotkania przedstawione zostały technologie środowiskowe, które mogą być wykorzystane w realizacji projektów Systemu Zielonych Inwestycji (GIS, od ang. Green Investment Scheme) w Polsce m.in. w zakresie poprawy efektywności energetycznej w budownictwie, inteligentnych systemów elektroenergetycznych, rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Mitsubishi Electric podczas Konferencji zaprezentowało ekologiczne rozwiązania dotyczące ogrzewania budynków za pomocą systemów pompy ciepła. System ZUBADAN to pompy ciepła pobierające energię bezpośrednio z otaczającego powietrza. Technologia ta, to gwarancja 100% mocy do temperatur zewnętrznych -15oC (urządzenie utrzymuje stałą, nominalną wydajność). Ponadto systemy zapewniają skuteczność grzania do temperatur zewnętrznych -25oC, przy spadku wydajności o jedyne 20% wartości nominalnej. Dodatkowo, technologia ZUBADAN zapewnia możliwość osiągnięcia maksymalnej temp. wody 60oC (przy -5oC i powyżej na zewnątrz) lub 48oC (przy -25oC na zewnątrz).

Dzięki zastosowaniu technologii Flash Injection do wytworzenia 4 kW energii cieplnej potrzebne jest zaledwie 1 kW energii - co powoduje znaczną redukcję kosztów eksploatacji systemów ZUBADAN porównując z innym źródłami ciepła dostępnymi na rynku. Systemy posiadają najwyższą klasę energetyczną A, co gwarantuje niskie koszty eksploatacji. Ponadto w znacznym stopniu zmniejsza się emisja CO2 co ma istotne znaczenie dla ochrony środowiska.

System ZUBADAN spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników konferencji. W polskim Systemie Zielonych Inwestycji (GIS) przedmiotem dofinansowania są prace mające zwiększyć energooszczędność budynków użyteczności publicznej, a szczególnie budynków już stojących. Również w przypadku odłączenia istniejącego kotła i zastąpienia go pompą ciepła, przy znacznym spadku zużycia energii w budynku, można liczyć na włączenie takiego przedsięwzięcia do programu GIS.

Ponadto podczas Konferencji zaprezentowano inne ciekawe rozwiązania m.in.: systemy energooszczędnego oświetlenia (Panasonic), inteligentne systemy elektroenergetyczne (Hitachi/), energooszczędność w budownictwie (Shimizu Corporation), energia wiatrowa (Mitsubishi Heavy Industries), energia słoneczna (Koyocera), technologia czystego węgla (Kawasaki Heavy Industries).

Wykład prowadził Kierownik Planowania Strategii Mitsubishi Electric Europe - Pan Osamu NagaishiMitsubishi Electric na konferencji Japońskie technologie środowiskowe


Źródło: Zymetric Sp. z o.o.