Mitologia efektu cieplarnianego - ekologiczna "kontra" Instytutu Globalizacji.


Ocieplanie się klimatu jest faktem. Z czwartego Raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) wynika, że zmiany klimatu spowodowane są aż w 80% przez działalność człowieka. Mimo to, wciąż jeszcze wielu badaczy, publicystów i organizacji poddaje w wątpliwość znaczący wpływ człowieka na pogłębianie się "efektu cieplarnianego". W listopadzie ukaże się książka pt. "Mitologia efektu cieplarnianego" dr. Tomasza Teluka - założyciela Instytutu Globalizacji oraz eksperta w brukselskim Centre for the New Europe. Publikacja, jak zapowiada autor, demaskuje kłamstwa narosłe wokół najbardziej kontrowersyjnego zagadnienia naszych czasów: globalnego ocieplenia.
Teluk przedstawia genezę zjawiska - od ruchów ekologicznych, po fanatycznych ekologów na najwyższych szczeblach władzy - dowodząc, że termin "efekt cieplarniany" jest mitem stworzonym na użytek polityczny. Ukazuje też techniki, których używają zwolennicy teorii globalnego ocieplenia do manipulacji opinia publiczną.
Autor przytacza opracowania i dane naukowe, dowodzące, że klimat jest zmienny, a wpływ działalności człowieka na jego zmiany - wyolbrzymiony. Szczegółowo omawia też najważniejsze narzędzia walki z "globalnym ociepleniem", takie jak Protokół z Kioto, Europejski System Handlu pozwoleniami na emisję dwutlenku węgla czy Pakiet Klimatyczny (tzw. strategia 3 x 20).
W ostatniej części książki przedstawione są skutki europejskiej polityki wobec zmian klimatu dla gospodarki Polski. Publikacja jest efektem ponad 4 lat studiów nad ekonomicznymi skutkami ochrony środowiska przy współpracy z wiodącymi instytutami zagranicznymi, m.in. brukselskim Centre for the New Europe, waszyngtońskim TCS i Stockholm Network z Londynu. Patronat nad publikacją objął dziennik "Rzeczpospolita".
Dr Tomasz Teluk jest absolwentem filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, politologii Uniwersytetu Warszawskiego i zarządzania biznesem Wyższej Szkoły Zarządzania/The Polish Open University w Warszawie. Publikuje na łamach: Wprost, Rzeczpospolitej, Polska The Times, Najwyższego Czasu, Gazety Polskiej. Jego komentarze można spotkać w czołowych mediach.
Źródło: PAP - Nauka w Polsce, Karolina Olszewska