dwumiesięcznik

MIR KLIMATA
Мир Климата – Mir Klimata - Climate World
Мир Климата – Mir Klimata - Climate World


Czasopismo "Мир Климата" jest organem prasowym APIC (Ассоциации Предприятий Индустрии Климата) i odzwierciedla interesy członków stowarzyszenia oraz całej wspólnoty związanej z klimatem.

Czytelnicy to firmy związane z klimatem, budową, instalacjami, wykonawcami, deweloperami i inni.
Główne tematy: informacje o nowych urządzeniach i technologiach, nowości ze świata i rynku rosyjskiego, ekspertyzy i oceny, informacje przydatne dla rozwoju biznesu.
Częstotliwość i dystrybucja: Czasopismo "Climate World" jest wydawane 6 razy w roku i rozprowadzane bezpłatnie w ramach subskrypcji oraz przez członków Stowarzyszenia APIC.
Dodatki: Począwszy od numeru 34 czasopisma "Climate World" dodatkiem są aplikacje na CD, które znacznie rozszerzają możliwości informacji.

Strona internetowa: www.mir-klimata.com
Źródło: ''