Lista podmiotów, które dokonały zgłoszenia do Ministra Gospodarki zamiaru prowadzenia kursów początkowych i uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów w zakresie substancji kontrolowanych - świadectwa kwalifikacji - zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. O substancjach zubażających warstwę ozonową (Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1263 ze zm.)

Podmioty, które w latach 2010 - 2012 dokonały zgłoszenia o przeprowadzonych kursach, egzaminach oraz wydanych świadectwach kwalifikacji:

Ośrodek Doskonalenia Kadr Zakładu Usług Technicznych RS NOT Sp. z o.o.,
Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Cieplnej,
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Zarząd Główny,
Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny,
Zakład Doskonalenia Kadr – Komag Sp. z o.o.,
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw,
Politechnika Krakowska, Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza, Wydział Inżynierii Środowiska,
Politechnika Białostocka Wydział Mechaniczny,
Stowarzyszenie Naukowo- Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji- Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji oddział w Warszawie.
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno- Spożywczego- Oddział Chłodnictwa i Jakości Żywności w Łodzi.
Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji -Szczecinek,

Podmioty, które zgłosiły zamiar prowadzenia kursów początkowych i uzupełniających (bez przeprowadzania egzaminów):

Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.,
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Wielkopolski,
Centrum Edukacyjne "€uro",
P.P.H.U. ROYAL-STAR,
Krajowe Forum Chłodnictwa. Związek Pracodawców,
EKOLEVEL Sp.z o.o. Warszawa,
Fundacja Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON.
AWAX Sp. z o.o. Szczecinek

Dane osób, które ukończyły szkolenia w zakresie substancji kontrolowanych i uzyskały świadectwa kwalifikacji, są objęte ochroną danych osobowych, zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

Lista aktualizowana jest raz w miesiącu.

Ostatnia aktualizacja: 17.01.2013 r.