Miniaturowe samozasysające pompki skroplin serii Mini(Maxi)ORANGE / MiniAQUA / Mini(Maxi)LIME zostały zaprojektowane do odprowadzania skroplin z urządzeń klimatyzacyjnych o małych mocach chłodniczych.

Miniaturowe pompki skroplin
Produkowane są następujące wersje miniaturowych samozasysających pompek skroplin:

- MiniORANGE - pompka bez obudowy z odległ. zbiorniczkiem (maks. przepływ 14 l/h, maks. wysokość podnoszenia 13 m)
- MaxiORANGE - pompka bez obudowy z odległ. zbiorniczkiem (maks. przepływ 37 l/h, maks. wysokość podnoszenia 25 m)
- MiniAQUA - pompka bez obudowy z odległ. zbiorniczkiem (maks. przepływ 14 l/h, maks. wysokość podnoszenia 13 m)
- MiniLIME - pompka z obudową (maks. przepływ 13 l/h, maks. wysokość podnoszenia 13 m)
- MaxiLIME - pompka z obudową (maks. przepływ 22 l/h, maks. wysokość podnoszenia 22 m)

MiniORANGE / MaxiORANGE
Miniaturowe samozasysające pompki skroplin serii Mini(Maxi)ORANGE i MiniAQUA zostały zaprojektowane do instalacji w przestrzeni międzystropowej nad sufitem podwieszanym lub jeśli jest to konieczne obok urządzenia klimatyzacyjnego na ścianie lub w plastikowej obudowie (kanale).
MiniAQUA
Wraz z pompkami Mini(Maxi)ORANGE i MiniAQUA standardowo dostarczany jest zbiorniczek skroplin mający za zadanie załączać pracę w momencie podniesienia się pływaka (zbiorniczek można podłączyć do króćca tacy ociekowej lub położyć na tacy ociekowej).
MiniLIME / MaxiLIME
Miniaturowe samozasysające pompki skroplin serii Mini(Maxi)LIME zostały zaprojektowane do instalacji obok urządzenia klimatyzacyjnego. Wraz z pompką standardowo jest dostarczana specjalna obudowa maskująca na przewody wodne, przewody freonowe a także na samą pompkę. Pompka skroplin serii Mini(Maxi)LIME jest zblokowana z zbiorniczkiem skroplin.

W celu prawidłowej pracy miniaturowych samozasysających pompek skroplin serii Mini(Maxi)ORANGE / MiniAQUA / Mini(Maxi)LIME należy niezwykle starannie wykonać instalację w taki sposób, aby nie doprowadzić do tzw. „pracy pompki na sucho” a za czym idzie nie spowodować uszkodzenia (spalenia) silnika.
Źródło: Geoclima Sp. z o.o.