Powszechny jest pogląd, że aby w pomieszczeniu było ciepło okna muszą być szczelne. Rzeczywiście wentylacja jest przeciwieństwem izolacyjności termicznej.

Jednak zakładając na głowę worek foliowy, choćbyśmy mieli komfort cieplny, to i tak nasza sytuacja szybko przestanie być komfortowa.Oczywiście sytuacja w mieszkaniu nie jest tak drastyczna, ale 100% szczelne (a takie jesteśmy w stanie wykonać) okna PCW zbliżają nas do teorii "worka foliowego". Stolarka okienna "minionej epoki" zapewniała wentylację (czasem w nadmiarze) wskutek niedokładności wykonania i braku zastosowania uszczelek. Powietrze wpadało nam do mieszkania zwartą strugą, a przy źle zamontowanych grzejnikach, spadało chłodem na nogi. Stąd częsta niechęć do świeżego powietrza, która tak naprawdę jest obawą przed strugami zimnego powietrza w mieszkaniu. Proszę pamiętać, że wymiana powietrza jest potrzebna nie tylko do oddychania, ale również:
1. usuwa z pomieszczeń nadmiar wilgoci;
2. dostarcza tlen do spalania w kuchenkach gazowych, piecykach, kominkach, itp.
Nieodprowadzona z pomieszczeń wilgoć skrapla się w najchłodniejszych miejscach i wnikając w strukturę budynku stwarza komfortowe warunki... - do rozwoju grzybów i pleśni. Naprawa tego typu szkód jest bardzo kosztowna. Pomieszczenia w których działają urządzenia "spalające tlen" (kominki, piece i piecyki, kuchenki), wymagają szczególnie dużych ilości tlenu. Jeśli nie mamy odpowiedniej wentylacji, urządzenia te najpierw spalą tlen z powietrza, którym oddychamy, a następnie wskutek nieprawidłowego spalania zacznie się pojawiać trujący tlenek węgla CO. Ta sytuacja ma miejsce szczególnie przy renowacji okien w starym budownictwie, gdzie pomieszczenia są opalane np. piecami kaflowymi. Abyśmy czuli się komfortowo w naszym mieszkaniu, musimy posiadać odpowiedni system wentylacji, który dostarczy odpowiedniej ilości świeżego powietrza i to w sposób równomierny - nie powodując przeciągów. Do wyboru mamy:
- wentylację grawitacyjną, korzystającą z naturalnej różnicy ciśnień;
- drogą wentylację wymuszoną za pomocą odpowiednich urządzeń i kanałów wentylacyjnych.

Co mówią normy i przepisy?

Polska Norma PN-91/B-02020 wymaga, aby infiltracja powietrza okien i drzwi balkonowych w budynkach mieszkalnych nowowznoszonych wynosiła od 0,5 do 1,0 m3/(m*h*daPa2/3). Przepis dotyczy wentylacji grawitacyjnej i wyraźnie określa minimalną wentylację, nie dopuszczając do użytku okien szczelnych. Inne normy i przepisy dotyczące wentylacji: - PN-93/03406 Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3 - PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania - Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane-Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r.W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Mikrowentylacja za darmo ?

Firma Brügmann, w swoim systemie profili Seria 700, oferuje standardowo, bez dodatkowych opłat, mikrowentylację poprzez odpowiednio ukształtowane uszczelki. Zapewniają one całkowitą szczelność na wodę opadową, a jednocześnie umożliwiają przepływ powietrza w ściśle określonym zakresie. Rozwiązanie zostało przebadane przez Instytut Techniki Budowlanej. Badaniami objęto serię 9 okien (jednodzielnych, dwudzielnych, dwurzędowych i drzwi balkonowych). W raporcie z badań NL-1636/A/98 stwierdzono, że infiltracja powietrza wynosiła od 0.57 do 0,78 m3/(hmdaPa2/3). Badania te potwierdziły, że szczelność okien i drzwi balkonowych na przenikanie powietrza spełnia wymaganie Polskiej Normy PN-91/B-02020, współczynnika infiltracji powietrza
a=0,5-1,0 m3/(hmdaPa2/3) i kwalifikuje okna do stosowania w pomieszczeniach wyposażonych w wentylację grawitacyjną. Taki zapis znajduje się w Aprobacie Technicznej. Ogromną zaletą tego systemu wentylacji jest sposób przepływu powietrza, który następuje równomiernie na całym obwodzie okna. Dzięki temu powietrze szybko się ogrzewa i rozprasza. Jest to sposób wentylacji zapewniający niezbędną ilość powietrza w sposób nie powodujący przeciągów - zimnych strug powietrza.