Heat4U to jeden z najważniejszych projektów badawczych finansowanych przez Wspólnotę Europejską. Ma on na celu stworzenie centralnego rozwiązania grzewczego, które zasadniczo przyczyni się do wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zracjonalizuje jej zużycie.

Międzynarodowy projekt HEAT4U
Unia Europejska wspiera konsorcjum 14 firm biorących udział w projekcie HEAT4U. Ich celem jest rozwój technologii gazowych absorpcyjnych pomp ciepła tak, by stały się one docelowym rozwiązaniem dla istniejących, nisko kubaturowych budynków mieszkalnych, które przyczyniają się w największej mierze do zanieczyszczeń na Starym Kontynencie.

Innowacyjność i technologia to dwa filary projektu HEAT4U, jednego z najważniejszych międzynarodowych projektów badawczych w dziedzinie energii, zmian klimatu i energetycznej efektywności budynków, które skutecznie wpisują się w siódmy program ramowy (7PR) promowany przez Wspólnotę.

W projekt zaangażowanych jest 14 spośród największych europejskich organizacji energii, przemysłu i badań, w tym między innym:

• polska firma FLOWAIR,
• ROBUR – koordynator projektu,
• Pinininfarina,
• ENEA,
ROBUR• Politechnika w Mediolanie,
• firma inżyniersko konsultingowa d’Appolonia,
• włoska firma konsultingowa CF Consulting,
• Bosch Technologia Cieplna,
• E.ON,
• Instytut Badań Fraunhofera z Niemiec,
• GDF Suez,
• GrDF z Francji,
• British Gas z Wielkiej Brytanii,
• ZAG ze Słowenii
.

Cały projekt ma zamknąć się w kwocie 10 milionów Euro.

Wyzwaniem dla projektu (do końca 2014 roku) jest zaimplementowanie technologii gazowych absorpcyjnych pomp ciepła – obecnie wykorzystywanej do grzania bloków mieszkalnych, obiektów komercyjnych i przemysłowych, a także budynków użyteczności publicznej – w środowisku domów jednorodzinnych.

Co więcej, zbudowanie pompy ciepła, która będzie nadawała się do instalacji w istniejących budynkach, które zgodnie z najnowszymi badaniami Unii Europejskiej zużywają 49% całkowitej energii pierwotnej i generują 36% emisji gazów cieplarnianych. W tym kontekście gazowe absorpcyjne pompy ciepła to rozwiązanie zmierzające ku poprawie efektywności ogrzewania istniejących budynków mieszkalnych, stanowiących ponad 60% środowiska budowlanego w Europie.

"To nie przypadek, że tak wiele europejskich dyrektyw zachęca do modernizacji systemów grzewczych oraz do wdrażania zaawansowanych projektów przebudowy budynków w celu zwiększania ich efektywności energetycznej, w szczególności w sytuacjach, w których trudniej byłoby uzyskać lepsze rozwiązania poprzez tradycyjne ocieplanie.” - wyjaśnia Luigi Tischer, Strategiczny Dyrektor Zarządzający ROBUR-a, koordynator międzynarodowego projektu HEAT4U.

Technologia gazowych absorpcyjnych pomp ciepła wykorzystywana w istniejących budynkach, pozwoliłaby na zwiększenie efektywności energetycznej budynków o ponad 40% przy wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych, pochodzących ze środowiska (powietrze, ziemia, woda). Każda gazowa absorpcyjna pompa ciepła stosowana w domach jednorodzinnych przyniosłaby roczne oszczędności na poziomie 0,8 ton ekwiwalentu ropy naftowej i zmniejszyłaby emisję CO2 o 2,1 ton, tj. ilości równoznacznej wchłanianiu przez 300 drzew. Technologia ta umożliwia również korzystanie z bieżących odbiorników ciepła (grzejniki) i istniejącej sieci gazowej do utrzymania wysokiego poziomu efektywności energetycznej, także w warunkach bardzo niskich temperatur zewnętrznych, a także pozwala na produkcję ciepłej wody użytkowej. Ponad 6,000 absorpcyjnych pomp ciepła zainstalowanych w Europie pozwala zaoszczędzić 9,600 ton ekwiwalentu ropy naftowej każdego roku i zapobiec emisji 25,000 ton CO2.

Sprostanie wyzwaniom technologicznym postawionym przez ten projekt, które skutecznie i na bieżąco muszą być weryfikowane przez grupę badawczą HEAT4U, wprowadzą technologię gazowych absorpcyjnych pomp ciepła w typowy zakres mocy jednorodzinnych domów mieszkalnych (10 i 20 kW) i pozwolą osiągnąć szacowną globalną efektywność energetyczną na poziomie 150-170% energii pierwotnej. W związku z tym produkt w postaci małej pompy ciepła, powstały w wyniku projektu HEAT4U, będzie w pełni zgodny z europejskimi wytycznymi oraz z celami energetycznymi na 2020 rok.

Zgodnie z celami projektu HEAT4U, wysiłek włożony do zaprojektowania, przetestowania i skomercjalizowania małej gazowej pompy ciepła w segmencie domów jednorodzinnych, wpłynie na budowanie przewagi konkurencyjnej tej technologii na rynku grzewczym.

HEAT4U
Więcej o projekcie HEAT4U na stronie www.heat4u.eu


Źródło: Flowair