Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska w Chłodnictwie, Klimatyzacji i Technice Pomp Ciepła PRO-CLIMATE 2009 - Poznań 14-15 września.Europejskie Stowarzyszenie dla Energii i Środowiska Naturalnego
Krajowe Forum Chłodnictwa
Międzynarodowe Targi Poznańskie

serdecznie zapraszają decydentów, przedsiębiorców, naukowców, ekologów na

Międzynarodowy Kongres
PRO-CLIMATE 2009

Ochrona Klimatu w Chłodnictwie, Klimatyzacji i Technice Pomp Ciepła

Ochrona klimatu – łatwo powiedzieć. Jak wykonać?
Europejskie Stowarzyszenie dla Energii i Środowiska Naturalnego (EPEE), Krajowe Forum Chłodnictwa i Międzynarodowe Targi Poznańskie zapraszają decydentów, przedsiębiorców, naukowców i ekologów na dwudniowy Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska w Chłodnictwie, Klimatyzacji i Technice Pomp Ciepła PRO-CLIMATE 2009. Kongres odbędzie się podczas tegorocznej edycji Targów PolagraTech we wrześniu.
Dlaczego chłodnictwo, klimatyzacja i pompy ciepła miałyby interesować przedsiębiorców spoza branży? Otóż obowiązki wynikające z ochrony klimatu spoczywają nie tylko na producentach czy dostawcach urządzeń. Dotyczą także użytkownika instalacji (operatora), a zadania na niego nałożone (np. zadbanie o właściwy, bezpieczny dla warstwy ozonowej płyn chłodniczy w instalacji) nie należą do łatwych. Polska wciąż dostosowuje swoje prawo do wymogów unijnych, więc władze i przedsiębiorcy muszą szybko reagować na zmieniające się otoczenie prawne.
Pierwszy dzień Kongresu PRO-CLIMATE (14 września 2009 w godz. 11.30-16.00) adresowany jest zatem do osób, których biznesowe „być albo nie być” zależy od prawidłowo działającej instalacji chłodniczej oraz do decydentów, naukowców i ekologów, którzy poszukują rzetelnej informacji.
Europejscy i polscy eksperci reprezentujący różne dziedziny i grupy interesów przedstawią dwa kluczowe zagadnienia, odwołując się do doświadczeń europejskich i do wątpliwości polskich:

1. Prawne, organizacyjne i techniczne zagadnienia ochrony klimatu.
2. Pompy ciepła jako czyste, odnawialne źródło energii.

Zasadniczymi tematami będą – zamiast typowych rozwiązań technicznych – zagadnienia prawne, organizacyjne, ekologiczne, finansowe oraz biznesowe. Wszyscy zainteresowani będą zatem mogli zgłębić i usystematyzować wiedzę o swoich obowiązkach i możliwościach oraz nawiązać dialog z innymi uczestnikami procesów rynkowych – nie tylko w Polsce.
Do osób zainteresowanych techniczną stroną ochrony klimatu w chłodnictwie, klimatyzacji i technice pomp ciepła adresowany jest drugi dzień Kongresu (15 września 2009 w godz. 9.00-15.00). Zaproszeni eksperci – naukowcy i praktycy – przedstawią następującą problematykę:

1. Badania i projekty naukowe: chłodnictwo, klimatyzacja, pompy ciepła.
2. Instrumenty finansowe dla ochrony klimatu w chłodnictwie, klimatyzacji i pompach ciepła.
3. Technologia dla klimatu: rozwiązania proekologiczne.
4. Codzienne życie branży – możliwości i wyzwania rzeczywistości prawnej i organizacyjnej.

Informacje organizacyjne

Kongres odbywa się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, przez dwa dni: 14 września od 11.30 do 16.00 oraz 15 września od 9.00 do 15.00.
Językami Kongresu są polski i angielski, z tłumaczeniem symultanicznym.
Udział w Kongresie jest zarezerwowany dla osób zaproszonych (formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie targów Polagra Tech (http://urzadzeniachlodnicze.polagra-tech.pl/pl).
Koszt zaproszenia wynosi 200 zł brutto. Obejmuje wejście na dwa dni Targów, parking, udział w kongresie, materiały informacyjne oraz obiad po zakończeniu Kongresu.
Organizatorzy:EPEE – Europejskie Stowarzyszenie dla Energii i Środowiska Naturalnego (European Partnership for Energy and the Environment)
jest europejskim stowarzyszeniem wiodących firm produkujących, projektujących i montujących instalacje chłodnicze, klimatyzacyjne i grzewcze.
Misją EPEE jest zwiększanie wiedzy o branży w Europie oraz współtworzenie polityki europejskiej (zarówno w skali całej Unii, jak i poszczególnych krajów) umożliwiającej zmniejszenie wpływu produktów branżowych na środowisko. Głównymi polami zainteresowania organizacji są: odpowiedzialne stosowanie czynników chłodniczych i poprawa efektywności energetycznej. www.epeeglobal.comKrajowe Forum Chłodnictwa
jest organizacją pracodawców. Obecnie reprezentuje ponad 120 przedsiębiorstw sektora chłodnictwa i klimatyzacji: firm instalacyjnych, serwisowych, handlowych oraz producentów i hurtowników. Przeważająca większość członków to firmy małe i średnie.
Misją KFCh jest integracja sektora chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła oraz działanie na rzecz rozwoju całej branży w polskiej rzeczywistości prawnej i rynkowej. Organizacja na poziomie krajowym i europejskim uczestniczy w konsultowaniu i tworzeniu nowego prawa oraz we wdrażaniu wymogów legislacyjnych (np. prowadząc wymagane prawem szkolenia i certyfikację dla wykonawców). www.forum-chlodnictwa.org.plMiędzynarodowe Targi Poznańskie
są największym w Polsce i drugim w Europie Środkowo-Wschodniej organizatorem targów. Imprezy (targi, kongresy, konferencje) organizowane przez MTP odwiedza co roku ponad pół miliona gości z kraju i zagranicy.
Infrastruktura targowa MTP jest największa w Polsce: składa się na nią 16 klimatyzowanych pawilonów o wysokim standardzie, prawie 150 000m2 powierzchni wystawienniczej (110 000 m2 w halach i 35 000 m2 terenu otwartego) oraz 81 nowoczesnych sal konferencyjnych. Targi organizują też ekspozycje polskich liderów na ponad 50 renomowanych targach i wystawach za granicą. www.mtp.pl