GREENPOWER to nowa propozycja Międzynarodowych Targów Poznańskich i Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej dla firm oferujących sprzęt i rozwiązania z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Targi odbędą się w dniach 19-21 maja br. w Poznaniu. Zakres tematyczny GREENPOWER: energia słoneczna, wiatrowa, wodna, geotermalna, biopaliwa stałe (biomasa), płynne, biogaz, technologie energooszczędne. W programie targów: specjalistyczne seminaria, spotkania branżowe, prezentacje nowości.


Głównym wydarzeniem targów będzie I Międzynarodowy Kongres Energii Odnawialnej, w dniach 19-20 maja 2009. Patronat honorowy nad GREENPOWER 2009 objęli Minister Środowiska Maciej Nowicki oraz wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak. Będzie to największe międzynarodowe wydarzenie dotyczące sektora energetyki odnawialnej w 2009 r. w Polsce. W kongresie udział wezmą przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej, polskich, europejskich i światowych organizacji sektora OŹE, rządów krajów Unii Europejskiej, polskiego rządu i parlamentu, samorządów, europejskich instytutów naukowych i przede wszystkim reprezentanci największych firm tego sektora z Polski, Europy i ze świata.

Wydarzenia towarzyszące kongresowi:
- seminarium „Fundusze na energetykę odnawialną”, któremu towarzyszyć będzie dystrybucja publikacji „Fundusze europejskie na energetykę odnawialną” – 20 maja 2009 r. W czasie kilkugodzinnego spotkania zaprezentowane zostaną najważniejsze źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej w Polsce, m.in. fundusze unijne i europejskie, środki krajowe, oferta sektora finansowego. Szkolenie przeprowadzą eksperci instytucji wdrażających, NFOŚiG oraz sektora bankowo-finansowego;
- rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu o OŹE skierowanego do młodzieży - 21 maja 2009 r. Konkurs jest częścią Ogólnopolskiej Kampanii Promocyjnej OŹE. Jego celem jest rozwijanie wśród młodzieży świadomości ekologicznej i skłonienie do zastanowienia się nad rolą rozwoju energetyki odnawialnej dla lepszej i bezpiecznej przyszłości naszego kraju. W konkursie udział może wziąć młodzież szkół gimnazjalnych w wieku od 13 do 16 lat. Powołana zostanie kapituła konkursowa, która ustali kryteria oceny prac i stworzy regulamin konkursu. Konkurs ogłoszono w styczniu, a jego rozstrzygnięcie i wręczenie nagród nastąpi podczas GREENPOWER;
- II Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej oraz Europejski Dzień Słońca - 21 maja 2009 r.;
- „Zielone pokoje” – przygotowane przez największe polskie branżowe izby gospodarcze zrzeszone w Polskiej Radzie Koordynacyjnej OŹE – stoiska oferujące spotkania przedstawicieli izb z inwestorami – przez cały okres trwania targów. Będą to specjalne branżowe stoiska przygotowane przez główne polskie organizacje poszczególnych podsektorów OŹE (członkowie PRK OŹE). W „pokojach” na gości targowych czekać będą eksperci oferujący informacje dotyczące perspektyw rozwoju w Polsce poszczególnych branż energii odnawialnej.
Zwiedzający będę się mogli dowiedzieć, jak założyć farmę wiatrową lub biogazownię, jakie są systemy wsparcia, gdzie szukać informacji i dlaczego warto zostać członkiem izb i organizacji OŹE.
Zakres tematyczny GREENPOWER:
– energia słoneczna
– energia wiatrowa
– energia wodna
– energia geotermalna
– biopaliwa stałe (biomasa)
– biopaliwa płynne
– biogaz
– technologie energooszczędne.
W tym samym czasie odbędą się również Międzynarodowe Targi Energetyki EXPOPOWER oraz Międzynarodowe Targi Robotyki, Automatyki i Aparatury Kontrolno-Pomiarowej AUTOMA.
Więcej: www.greenpower.mtp.pl