Najnowsze rozwiązania z zakresu ochrony środowiska, międzynarodowa reprezentacja liderów branży, specjalistyczne konferencje, spotkania biznesowe i warsztaty, prestiżowe konkursy i interesujące wystawy – wszystko to czekało na uczestników Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO 2005, które odbyły się w Poznaniu w dniach 15-18 listopada 2005 r. Honorowy patronat nad siedemnastą edycja tych największych w Europie Środkowo-Wschodniej targów nowoczesnej ekologii objęli Ministrowie Środowiska Polski i Niemiec.

Zgodnie ze światowymi tendencjami w Polsce stopniowo rośnie zainteresowanie energetyką odnawialną. Organizowana już po raz piąty w Poznaniu w ramach targów POLEKO specjalna ekspozycja Salon Czystej Energii był doskonałą okazją do zapoznania się z ofertą tej gałęzi sektora energetycznego. Tegoroczna ekspozycja zajmowała powierzchnię około 1160 mkw. W tym roku w salonie wezięło udział blisko 80 firm z Czech, Danii, Finlandii, Niemiec, Polski, Szwecji i Włoch. Licznie reprezentowane będą przedsiębiorstwa oferujące kotły, kominki, pelety, pompy ciepła, kolektory słoneczne i przydomowe wiatraki. Patronat nad Salonem Czystej Energii sprawuje Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej. Salonowi towarzyszyło szereg specjalistycznych konferencji i seminariów. Podobnie jak w latach ubiegłych odbyło się Forum Czystej Energii - cykl seminariów poświęconych biopaliwom, energii wiatrowej i wodnej, energooszczędnemu budownictwu, zagadnieniom związanym z wykorzystaniem energii słonecznej oraz możliwościom finansowania projektów wykorzystujących OZE. Organizatorami forum były Międzynarodowe Targi Poznańskie i Abrys Sp. z o.o.
Z nowosci na targach zostały zaprezentowane: Kontenerowa Stacja Kogeneracyjna /100kWel-3MWel/ - Centrum Elektroniki Stosowanej "CES" Sp. z o.o. Modułowa instalacja dostarczana w systemie "pod klucz" przeznaczona do produkcji ciepła i prądu z gazu ziemnego, biogazu; umożliwiająca produkcję energii na potrzeby własne lub w celu jej sprzedaży; jednostka z możliwością zdalnej obsługi i wizualizacji procesu oraz ilości wyprodukowanej energii; dla odbiorców gazu ziemnego, elektrociepłowni, oczyszczalni, składowisk, biogazowni, szpitali, basenów. Termokominek elle/effe - CTM Polonia Sp. z o.o. Żeliwny zespół frontowy z powłoką fakturalną, szyba płaska i panoramiczna, moc nominalna 18 i 24 kW. W skład każdego zestawu wchodzi kompletna izolacja termiczna. W modelach AC wyposażenie podstawowe stanowi układ zabezpieczający z wężownicą schładzającą i zabezpieczeniem termicznym STS 20. Opcjonalnie zestaw do automatycznego doprowadzenia powietrza niezbędnego do spalania, którego zastosowanie umożliwia optymalizację procesu palenia w Termokominku. Spalanie Flam Multi Turbo - Flam Polska Wkłady kominkowe i piece Flam opalane drewnem, węglem, koksem oraz wszystkimi biopaliwami (bez przebudowy). Technologia spalania całkowicie bezpieczna i najbardziej przyjazna użytkownikowi i środowisku naturalnemu - norma EPA. Ciągłość palenia, sprawność min. 85 proc. Czystość i minimalna ilość popiołu. Normy CE DIN. System trójgeneracyjny - skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej, cieplnej oraz chłodu do klimatyzacji - Horus-Energia System jako paliwa używa tylko gazu ziemnego. Składa się z zespołu prądotwórczego na gaz ziemny, systemu odzysku ciepła od silnika gazowego oraz agregatu absorpcyjnego, który do produkcji chłodu zużywa tylko odzyskane ciepło od silnika. Wytwórnia estrów metylowych W-400 BIOPRESS - HYDRAPRESS Sp. z o.o. Nowe rozwiązania konstrukcyjne w instalacji W-400 Biopress polegają m.in. na zastosowaniu nowego systemu grzania, w którym olej nie ma bezpośredniego kontaktu z elementami grzejnymi, co praktycznie eliminuje możliwość uszkodzenia tych elementów. Znacznie obniżono również zapotrzebowanie energii w całym cyklu produkcyjnym Regulator pH firmy Hydro - HYDRO-X/DOSTER Regulator pH opracowano w celu: 1. pomiaru pH on-line, 2. sterowania (np. pompą dozującą) według wartości maksymalnych i minimalnych lub do ostrzegania, a także (NOWOŚĆ) 3. wbudowania w urządzenie funkcji rejestracji. Zapis następuje co 10 minut, a pojemność rejestratora obejmuje informacje z 1 roku. Geotermia + dachy energetyczne - HYDROGLOBAL Rewolucyjny system gospodarki cieplnej dla budynków z wykorzystaniem dachów energetycznych i otworów geotermalnych zapewnia znaczną redukcję kosztów związanych z zapewnieniem ciepła. Ekologiczna i ekonomiczna alternatywa dla konwencjonalnych źródeł ciepła. Nowatorska technologia wykonania pokrycia dachowego i "magazynu ciepła" za pomocą sond geotermalnych gwarantuje efektywność i 100-procentową sprawność działania. Analizator spalin MGA5 - MRU sp. z o.o. Analizator spalin zgodny z aktualnym zarządzeniem Ministra Środowiska do pomiarów w przemyśle. Pomiary referencyjne. Metoda pomiaru za pomocą sensorów w podczerwieni. Pomiar NOx także w podczerwieni. Raporty zgodne z wymogami ustawy. Pełna współpraca z PC. Wszystkie potrzebne źródła energii. Posiada możliwość konfiguracji pod zamówienie klienta. Automatyczny kocioł grzewczy HDG Compact 50/65 - PGK System Sp. z o.o. Przeznaczony jest do automatycznego spalania zrębków (wilgotność nawet do 45%), trocin i pelletów, z zastosowaniem technologii tzw. rusztu uchylnego, dostępny w wykonaniach 50 i 65 kW. Idealnie nadaje się tam, gdzie mamy do dyspozycji odpadowe drewno w postaci zrębków (długość do 50 mm) i trocin. Dobrym paliwem są też zrębki roślin energetycznych, a także brykiety drzewne oraz pellety. Nowe wzornictwo, zwarta konstrukcja i niższa cena decydują o tym, iż kocioł ten znajduje zastosowanie w rolnictwie i w sektorze komunalnym (ogrzewanie szkół, domów mieszkalnych, internatów, ośrodków zdrowia, urzędów itp.). Kotły wyposażane są standardowo w automatyczny zapłon paliwa, niezależnie sterowane podawanie paliwa oraz przepustnice powietrza pierwotnego i wtórnego, samo-oczyszczający się, uchylny ruszt żeliwny, dodatkowo kocioł HDG Compact 50/65 można wyposażyć w systemy: automatycznego czyszczenia wymiennika ciepła i automatycznego odpopielania paleniska i wymiennika ciepła, zdalnego nadzoru i sterowania pracą kotła poprzez łącze GSM i komputer PC. SOLARPOL Polskie Centrum Energii Odnawialnej: - Niskociśnieniowy moduł transferu energii słonecznej SOLARPOL-Artur1 Urządzenie służące do transferu energii słonecznej zgromadzonej przez kolektory słoneczne do zbiornika magazynowego wody użytkowej. Wykorzystuje dwa niezależne obwody transferu oraz specjalnej budowy układ drenażowy umożliwiający pracę obiegu kolektorów pod niskim ciśnieniem. Zastosowanie tego urządzenia daje możliwość bezawaryjnego przerwania procesu transportu ciepła nawet w bardzo słoneczne letnie dni.
- System fotowoltaicznego oświetlenia ulic Systemy fotowoltaiczne służące do oświetlania ulic, parków, ogrodów są niezależne od sieciowej energii elektrycznej. Niskonapięciowy układ energooszczędnej lampy zasilany jest z modułu fotowoltaicznego.
Płaski kolektor słoneczny z wysokotransmisyjną szybą pryzmatyczną - SUNERGY Technika Solarna Absorber Tinox, powierzchnia brutto kolektora 2,45 mkw., szyba pryzmatyczna o współczynniku transmisji >0.92 Konkursy Nagrody Ministra Środowiska i Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w konkursie na najlepszy wyrób lub wdrożone rozwiązanie technologiczne eksponowane na targach Nagroda Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za najlepiej prowadzoną akcję edukacyjną w czasie trwania POLEKO Konkurs o Złoty Medal MTP za najlepszy wyrób eksponowany na targach charakteryzujący się wysoką jakością oraz nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi Konkurs Acanthus Aureus na najlepiej zaprojektowane i przygotowane do realizacji strategii marketingowej stoisko targowe VI edycja Konkursu PRZEGLĄDU KOMUNALNEGO o Puchar Recyklingu w kategoriach: Szklana Statuetka, Srebrna Puszka, Lider Zbiórki Tworzyw, Złota Bela Makulatury, Zielona Bateria, Edukacja ekologiczna Nagrody wręczane w czasie Gali Zjazdu Ekologicznego - Nagroda w konkursie o tytuł Dyrektora Roku 2004 Zakładu Oczyszczania Miasta
- Nagroda Pracy Organicznej w Ochronie Środowiska
- Wielki Puchar Recyklingu
- Promotor Energetyki Odnawialnej
Konkurs „Recykling techniki – technika recyklingu”
Ogólnopolski konkurs szkolny "Turniej maszyn wodnych", Wirtualne Laboratorium Wystawy, prezentacje - Wystawa ekologicznego paliwa z biomasy towarzysząca Salonowi Czystej Energii
- Wystawa towarzysząca Salonowi Investcity - Środowisko z okazji 15-lecia samorządu zatytułowana "Miasta Przemian"
- Sesja posterowa towarzysząca Salonowi Nauka dla Środowiska
- Wystawa - prezentacja nowoczesnego laboratorium do prognozowania pogody
- Wystawa pokonkursowa Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO
- Wystawa fotografii Katarzyny Janikowskiej towarzysząca Salonowi Czystej Energii "Elektrownie Wodne"
- Wystawa prac wykonanych z odpadów autorstwa Katarzyny Janikowskiej towarzysząca Salonowi Recyklingu
- Prezentacja programu zbiórki puszek aluminiowych poprzez sieć automatów, wspierającego akcję "Pajacyk" Polskiej Akcji Humanitarnej (prezentacja automatu i fotoreportaż)
- Wystawa citylightów prezentujących laureatów Konkursu Ekologicznego „Od dzisiaj modą są wakacje nad czystą wodą”
- Wystawa obrazów stowarzyszenia EKO-ART
Złote medale MTP otrzymali: - Słoneczny kolektor próżniowy CPC 15 - WATT Sp. z o.o., Chorzów
- Przydomowa oczyszczalnia ścieków BioKube - BioKube International Ltd., Dania Zgłaszający: Ecokube Sp. z o.o., Łódź
- Wieloparametrowy system analizy ścieków STIP scan - ENDRESS+HAUSER CONDUCTA GmbH+CO. KG, DIVISION STIP, Niemcy Zgłaszający: ENDRESS+HAUSER POLSKA Sp. z o.o., Wrocław
- „EKOLAN” – biosorbent (sorbent węglowy do biodestrukcji substancji ropopochodnych) „FARM – HOLDING“ Sp. z o.o., Ukraina Zgłaszający: “INTERSORB POLAND” Sp. z o.o., Bydgoszcz
Źródło: www.poleko.mtp.pl