Data rozpoczęcia
2008-04-26
Data zakończenia
2008-04-26

Targi Budowlane w Brnie są wg. oceny Europejskiej Federacji Przemysłu Budowlanego jedynym wydarzeniem wystawienniczym w Europie Środkowej i Wschodniej z wysokim udziałem przedstawicieli branży (69%). Liczba odwiedzających wystawę zbliża się do granicy 100 tys., do Brna co roku przyjeżdżają goście zagraniczni z wszystkich krajów świata.

Więcej informacji: www.targi.brno.pl