Data rozpoczęcia
2007-09-25
Data zakończenia
2007-09-25

termin: 25-26.09.2007 r. miejsce: Gliwice
Katedra Projektowania i Nowych Technologii w Architekturze, Wydział Architektury

Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
Centrum Inżynierii Biomedycznej, Zakład Podstaw Budownictwa Ekologicznego
i Katedra Procesów Budowlanych
Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach

zapraszają do udziału w
V Międzynarodowym Sympozjum:
"ARCHITEKTURA I TECHNIKA A ZDROWIE"


które odbędzie się w dniach
25-26 września 2007 roku w Gliwicach

***
Cel Sympozjum:
Rosnące zainteresowanie tematyką zdrowia publicznego dało podstawę do jej podjęcia na szerszym forum, czego wyrazem stało się doroczne sympozjum "Architektura i Technika a Zdrowie". Celem Sympozjum jest promocja zdrowia publicznego oraz zwrócenie uwagi na zagadnienia zdrowotne w kształtowaniu środowiska zurbanizowanego. Jest to okazja do szerokiej prezentacji wyników prac naukowo-badawczych oraz ich konfrontacja z doświadczeniami sektora projektowo-budowlanego. Sympozjum adresowane jest głównie do architektów i urbanistów, jak również do inżynierów budowlanych, inżynierów środowiska, socjologów i lekarzy. Panel dyskusyjny sympozjum wzbogacony będzie o prezentację technologii promujących zdrowie.
Organizatorzy (Politechnika Śląska):
- Katedra Projektowania i Nowych Technologii w Architekturze, Wydział Architektury
- Centrum Inżynierii Biomedycznej
- Katedra Procesów Budowlanych, Wydział Budownictwa.
Miejsce sympozjum:
Wydział Architektury, Politechnika Śląska w Gliwicach
Tematyka sympozjum:
Proponujemy, aby polem szczególnej uwagi były rozwiązania architektoniczno-budowlane
i urbanistyczne decydujące o kształtowaniu poziomu zdrowia publicznego i jakości życia. Rozważania odbywać się mogą zarówno w aspekcie czynników fizycznych (m.in. zagrożenie hałasem i drganiami, ochrona cieplna budynków, promieniowanie elektromagnetyczne, skażenie biologiczno-chemiczne, rozwiązania technologiczno-materiałowe) jak i czynników psychospołecznych (np. przestrzeń prywatna/publiczna, elementy przestrzeni poprawiające kondycję psychofizyczną, poczucie bezpieczeństwa).
Zgłoszenie referatów i koszt uczestnictwa:
Uczestnicy Sympozjum proszeni są o nadesłanie pocztą elektroniczną zgłoszenia uczestnictwa wraz z tematem referatu na adres konferencja.atz@polsl.pl do dnia 30 kwietnia 2007 r. Wytyczne edycyjne na temat sposobu przygotowania referatów zamieszczone są na stronie www.dydaktyka.polsl.pl/rar3/sym. O ostatecznej formie prezentacji autorzy zostaną poinformowani w imiennych zaproszeniach oraz na stronie sympozjum. Języki sympozjum: j. polski, j. angielski.
Koszt uczestnictwa w sesji plenarnej wraz z materiałami sympozjalnymi, wyżywieniem oraz uroczystą kolacją: 400,00 zł
Organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegów i delegacji.
Warunkiem umieszczenia referatu w recenzowanych materiałach sympozjalnych jest terminowe opłacenie kosztów uczestnictwa oraz wprowadzenie korekt wynikających z uwag recenzenta.
Konto, na które należy dokonać wpłat:
Politechnika Śląska, ING Bank Śląski S.A., Oddział Gliwice,
nr konta 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056
koniecznie z dopiskiem "at-z"
Warunkiem przygotowania faktury VAT na dzień 25 września 2007 r. jest podanie numeru NIP na karcie zgłoszenia.
Dla chętnych możliwa jest rezerwacja noclegów w hotelu w dniach 24/25, 25/26 oraz 26/27 września 2007. Prosimy o zaznaczenie rezerwacji na formularzu zgłoszeniowym.
Hotel SEZAM
ul. Pszczyńska 89A, 44-100 Gliwice, tel. (032) 237 23 07
Ceny noclegów: pokój 1-osobowy: 100 zł
pokój 2-osobowy: 150 zł

Terminarz sympozjum:

- Nadesłanie Zgłoszenia Uczestnictwa i tematu referatu 30 kwietnia 2007
- Nadesłanie pełnego tekstu referatu 30 maja 2007
- Przekazanie referatów po recenzji 1 lipca 2007
- Opłata kosztów uczestnictwa i dokonanie korekt 15 sierpnia 2007

Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. inż. arch. Jacek WŁODARCZYK, Politechnika Śląska (Przewodniczący)
Prof. PolŚl., dr hab. Inż. arch. Krzysztof GASIDŁO, Dziekan Wydziału Architektury, Politechnika Śląska
Prof. PolŚl., dr hab. inż. Jan ŚLUSAREK, Dziekan Wydziału Budownictwa, Politechnika Śląska
Prof. zw. dr hab. Lucyna FRĄCKIEWICZ, Akademia Ekonomiczna Katowice
Dr Hennadiy V. KAZAKOV, Politechnika Lwowska
Dr Christa KLIEMKE, Technische Uniwersität Berlin
Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej KOHNKE, Politechnika Gdańska
Prof. dr hab. inż. Jan MARCINIAK, Politechnika Śląska
Prof. AWF dr hab. n. med. Józef OPARA, Górnośląskie Centrum Rehabilitacji, Repty
Dr hab. Krystyna PAWLAS, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec
Prof. dr hab. inż. Janusz SZWABOWSKI, Politechnika Śląska
Prof. Robert WISCHER, Technische Uniwersität Berlin
Doc. Ing. Ivana ®ABIČKOVÁ, CSc., Vysoké Učení Technické v Brně

Komitet Organizacyjny:

dr inż. arch. Krzysztof GERLIC
dr inż. Marcin KACZMAREK
mgr inż. arch. Anna SZEWCZENKO
Kontakt:

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

ul. Akademicka 7, 44-100 Gliwice
Sekretariat:
tel. (032) 237 16 85
fax (032) 237 16 85
e-mail: konferencja.atz@polsl.pl
Strona sympozjum: www.dydaktyka.polsl.pl/rar3/sym