Data rozpoczęcia
2008-10-15
Data zakończenia
2008-10-15

termin: 15-17.10.2008 miejsce: PoznańSekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji przy Oddziale SIMP w Poznaniu
oraz
Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.
serdecznie zapraszają na
Konferencję Międzynarodową
pod auspicjami

Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa w Paryżu

1908 2008
100-lecie działalności

Projektowanie i eksploatacja
przyjaznych środowisku
systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych

15-17 października 2008 r. Poznań
www.konferencjamich.pl

Zakres Konferencji obejmuje tematykę trzech Komisji:

B1 - Procesy cieplno - przepływowe w chłodnictwie i klimatyzacji
B2 - Energetycznie efektywne systemy i urządzenia chłodnicze
C2 - Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa chłodzonej i mrożonej żywności


Rok 2008 został ogłoszony w Wielkopolsce Rokiem Klimatu i Środowiska. W tym roku w grudniu w Poznaniu odbędzie się XIV Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji ONZ, nawiązująca do Konwencji z Kioto. Ostatnia Sesja odbyła się w grudniu 2007 na wyspie Bali. Nasza Konferencja została wpisana w cykl tegorocznych wydarzeń związanych z ochroną klimatu i środowiska.
Komitet Organizacyjny:
» dr inż. Bolesław Gaziński Systherm CHIK - Przewodniczący
» dr inż. Marek Michniewicz Delegat Polski w Komitecie Wykonawczym MICH - Vice Przewodniczący
» dr inż. Grzegorz Krzyżaniak Politechnika Poznańska - II Vice Przewodniczący
» dr inż. Krzysztof Bieńczak Politechnika Poznańska - sekretarz komisji B1
» mgr inż. Radosław Górzeński Politechnika Poznańska - sekretarz komisji B2
» mgr inż. Ewa Pacholewicz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - sekretarz komisji C2
» mgr inż. Dorota Frohmberg Systherm CHIK - sekretarz
» mgr Monika Biskup Systherm CHIK - sekretarz
» inż. Edward Kluczyński Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP- członek
Komitet Honorowy:
» Didier Coulomb - Dyrektor Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa w Paryżu
» mgr Ryszard Grobelny - Prezydent Miasta Poznania
» mgr inż. Piotr Florek - Wojewoda Wielkopolski
» mgr Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego
» prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki - Minister Środowiska
» prof. dr hab. inż. Adam Hamrol - Rektor Politechniki Poznańskiej
» prof. dr hab. Erwin Wąsowicz - Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
» prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz - Dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
» prof. dr hab. Włodzimierz Kamiński - Honorowy Członek Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa w Paryżu
» prof. dr inż. Ferdynand Dembecki - Politechnika Poznańska
» dr inż. Elżbieta Polak - Dyrektor Centralnego Laboratorium Chłodnictwa w Łodzi
» dr inż. Marek Steindel - Dyrektor Centralnego Ośrodka Chłodnictwa w Krakowie
» mgr inż. Wojciech Żmigrodzki - Prezes Krajowego Forum Chłodnictwa Związku Pracodawców w Warszawie
» inż. Józef Młynarczyk - Honorowy Członek Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa w Paryżu
Komitet Naukowy:
» dr David Tanner - Przewodniczący Rady Nauki i Technologii MICH, Nowa Zelandia
» prof. dr inż. Hein Auracher - Przewodniczący Sekcji B MICH, Niemcy
» dr inż. Piotr Domański - Prezydent Komisji B1 MICH, USA
» prof. Bart Nikolaï - Prezydent Komisji C2 MICH, Belgia
» prof. Yann Bartosiewicz - Członek Komisji B2 MICH, Belgia
» prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł - Politechnika Śląska
» prof. dr hab. inż. Zbigniew Królicki - Politechnika Wrocławska
» prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak - Politechnika Poznańska
» prof. dr hab. inż. Wojciech Zalewski - Politechnika Krakowska
» prof. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki - Politechnika Poznańska
» prof. dr hab. inż. Jacek Kijowski - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
» prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal - Politechnika Koszalińska
» prof. dr hab. inż. Dariusz Butrymowicz - Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
» prof. dr hab. inż. Jan Górski - Politechnika Rzeszowska
» prof. dr hab. inż. Jacek Schnotale - Politechnika Krakowska
» dr hab. inż. Tomasz M. Mróz - Politechnika Poznańska
Współorganizatorami Konferencji są:


Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP, Poznań
www.simp.poznan.pl


Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o., Poznań
www.systherm.pl


Politechnika Poznańska
Instytut Inżynierii Środowiska
Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych
www.put.poznan.pl


Centralne Laboratorium Chłodnictwa, Łódź
www.clch.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Katedra Zarządzania Jakością Żywności
www.au.poznan.pl


Krajowe Forum Chłodnictwa, Warszawa
www.forum-chlodnictwa.org.pl
Program konferencji: >>pobierz
Zajęcia towarzyszące: >>pobierz
Kontakt:
Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.
ul. Św.Wincentego 7, 61-003 Poznań, Polska
- sprawy merytoryczne: dr inż. Grzegorz Krzyżaniak, grzegorz.krzyzaniak@systherm.pl, tel. +48 (61) 850 75 14
- sprawy formalne: konferencjamich@systherm.pl, tel. +48 (61) 850 75 05, +48 (61) 850 75 64, fax +48 (61) 851 97 97
Więcej informacji na oficjalnej stronie Konferencji: www.konferencjamich.pl