Data rozpoczęcia
2006-03-28
Data zakończenia
2006-03-28

Krajowa Agencja Poszanowania Energii Warszawa

10 maja 2006
Pomimo znaczących potrzeb i potencjału w tym zakresie, temat kogeneracji, jakkolwiek bardzo w ostatnim okresie popularny i nośny, ciągle nie znajduje odzwierciedlenia zarówno w kreowaniu mechanizmów i warunków sprzyjających rozwojowi gospodarki skojarzonej, jak również w wystarczającej ilości praktycznych realizacji inwestycji w Polsce i w Europie. Dyrektywa 2004/8/WE z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie promowania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na wewnętrznym rynku energii przyniosła nadzieję na zmianę tej sytuacji. Celem konferencji jest przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z aktualnym stanem wdrażania ww. dyrektywy oraz zaprezentowanie na tym tle warunków rozwoju kogeneracji w Polsce i w Europie - w kontekście obecnych i planowanych regulacji prawnych, przewidywanych działań w sektorze gazowym, jak również występujących obecnie wielu barier i ograniczeń w tej dziedzinie. Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli Komisji Europejskiej, rządu instytucji europejskich, firm konsultingowych oraz liczne grono specjalistów reprezentujących polskie instytucje i firmy od lat zajmujące się problematyką kogeneracji. Zaproszeni goście podzielą się swoimi doświadczeniami i rozwiązaniami w tej dziedzinie. Przedstawione zostaną także zagadnienia techniczne związane z planowaniem i wdrażaniem projektów z zakresu kogeneracji oraz możliwości finansowania tego typu zadań. Organizator: Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 00-560 Warszawa, ul. Mokotowska 35 tel. 0-22) 626-09-10, 696-89-55/-56 ww.kape.gov.pl