Data rozpoczęcia
2011-10-20
Data zakończenia
2011-10-21
Miejsce
Kraków

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w IX Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Problemy projektowe w kontekście nowych technologii budowlanych", która odbędzie się w dniach 20-21 X 2011 roku.

Ze względu na duże zainteresowanie konferencją przedłużamy termin rejestracji do dnia 15 marca. Pozostałe terminy nie ulegają przesunięciu.

Konferencja organizowana jest przez Instytut Projektowania Budowlanego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej wraz z Sekcją Budownictwa Ogólnego Komisji Urbanistyki i Architektury Państwowej Akademii Nauk oddział w Krakowie.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi konferencji w serwisie www konferencji pod adresem http://www.konferencja-a4.pk.edu.pl i wypełnienia formularza rejestracyjnego.

Cykliczna konferencja organizowana jest co 2 lata. Dotyczy zagadnień związanych z nowymi technologiami budowlanymi w architekturze i architekturze krajobrazu. Budownictwo w Polsce i za granicą związane jest z często występującymi problemami natury projektowej, wykonawczej i eksploatacyjnej, a także normalizacyjno-legislacyjnej. Ujawniają się one w skali detali budowlanych oraz całych lub części obiektów. Ich prezentacja i analiza pozwalają odkryć przyczyny i pomagają znaleźć stosowne rozwiązania.
Do udziału w konferencji zapraszamy specjalistów i projektantów w zakresie architektury i budownictwa ogólnego oraz architektury krajobrazu, którzy zajmują się zawodowo i naukowo podejmowaną tematyką bądź są nią zainteresowani.

Cel konferencji:
Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń związanych ze stosowaniem współczesnych technologii budowlanych w Polsce i za granicą. Przewidywana jest prezentacja najnowszych osiągnięć w badaniach teoretycznych i doświadczeń projektowo-realizacyjnych oraz szeroka i otwarta dyskusja nad nimi. Wnioski z dyskusji mają wspierać z jednej strony praktykę zawodową, a z drugiej wskazywać kierunki badań naukowych. Innym ważnym celem konferencji jest rozpowszechnienie prezentowanych zagadnień wśród inżynierów praktyków, projektantów i wykonawców. Przewidziana jest publikacja konferencyjna recenzowanych artykułów w Czasopiśmie Technicznym PK (6 pkt. Za każdy artykuł)

Program konferencji:
Przewidywany program konferencji obejmuje dwie sesje tematyczne:
I – architektura, a nowe technologie budowlane
II – architektura krajobrazu, a nowe technologie budowlane

ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak:

• projektowanie architektoniczno – budowlane wobec problemów wykonawczych związanych z nowymi technologiami
• nowe technologie, a komfort użytkowania (mikroklimat, warunki higieniczno-sanitarne)
• trwałość i niezawodność obiektów z zastosowaniem nowych systemów budowlanych
• nowe technologie wobec ograniczeń legislacyjnych (normatywy, normy, ochrona przeciwpożarowa)

Informacje organizacyjne:
- Konferencja odbędzie się w Krakowie – Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24 w dniach 20-21 października 2011 r. (czwartek - piątek)
- Sesja odbywać się będzie w blokach programowych prowadzonych przez moderatorów. Podstawą obrad będą referaty i komunikaty (10 min).
- Każdy blok programowy zakończony będzie dyskusją.
- Przed konferencją wszyscy uczestnicy otrzymają wydawnictwo konferencyjne.
- Konferencji towarzyszyć będą wystawy tematyczne.
- Język konferencji: polski, angielski.

Ze względu na duże zainteresowanie konferencją przedłużamy termin rejestracji do dnia 15 marca 2011. Pozostałe terminy nie ulegają przesunięciu.

Inne informacje organizacyjnie: [attach=attach1]w ulotce pdf[/attach]Źródło: ''