W dniach 15 – 17 października 2008r. w Poznaniu w salach konferencyjnych Hotelu Mercure odbyła się Międzynarodowa Konferencja Chłodnicza pod auspicjami Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa w Paryżu (International Institute of Refrigeration, IIR). Tematem konferencji było „Projektowanie i eksploatacja przyjaznych środowisku systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych”.


Zakres Konferencji obejmował trzy bloki tematyczne, odpowiadające komisjom B1, B2 i C2 Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa.
Tematyka referatów w poszczególnych komisjach:
B1 – Procesy cieplno – przepływowe w chłodnictwie i klimatyzacji;
B2 – Energetycznie efektywne systemy i urządzenia chłodnicze;
C2 – Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa chłodzonej i mrożonej żywności.
Na konferencję zgłoszono łącznie 56 referatów z kraju i z zagranicy, w tym do komisji B1 - 20, komisji B2 - 22 oraz komisji C2 - 11. Na konferencji wygłoszono także 3 referaty wprowadzające. W konferencji wzięło udział 77 osób.
Tegoroczna konferencja miała po raz pierwszy w pełni charakter międzynarodowy i stanowiła jednocześnie ukoronowanie, dotychczasowych 39-ciu krajowych konferencji naukowo-technicznych pod ogólną nazwą Dni Chłodnictwa. Ponadto została ona wpisana w cykl tegorocznych wydarzeń związanych z odbywającą się w grudniu br. w Poznaniu, światową konferencją klimatyczną (XIV Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji ONZ), związaną z ochroną klimatu i środowiska.
W celu podniesienia rangi Konferencji, organizatorzy powołali Komitet Honorowy, w którego skład weszli m.in. Didier Coulomb – dyrektor Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa w Paryżu, Minister Środowiska – Maciej Nowicki, Wojewoda Wielkopolski – Piotr Florek, Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak oraz Prezydent miasta Poznania – Ryszard Grobelny.
W konferencji wzięło udział szerokie grono przedstawicieli wyższych uczelni, instytutów naukowo-badawczych, biur projektów, przedsiębiorstw wykonawczych oraz bezpośrednich użytkowników urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Spotkania w ramach „Dni Chłodnictwa” umożliwiają zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie chłodnictwa i klimatyzacji oraz pozwoliły na dokonanie wymiany doświadczeń i informacji, co zwiększało zainteresowanie konferencją i miało również wpływ na jej wysoką rangę.
W organizowanych od 1966 roku, łącznie już 40 konferencjach wzięło udział blisko 3790 osób, w tym 118 z zagranicy. Wygłoszono 640 referaty o charakterze naukowym i naukowo-technicznym w tym 84 zagraniczne z 18-tu krajów. Na konferencjach byli obecni przedstawiciele wyższych uczelni technicznych w Polsce w tym m.in. Politechnik Gdańskiej, Koszalińskiej, Krakowskiej, Łódzkiej, Poznańskiej, Szczecińskiej, Rzeszowskiej, Śląskiej, Warszawskiej, Wrocławskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz takich instytucji m.in. jak Centralnego Ośrodka Chłodnictwa w Krakowie, Instytutu Maszyn Przepływowych w Gdańsku, Centralnego Laboratorium Chłodnictwa w Łodzi oraz takich firm jak np. Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych w Dębicy, Mostostal Wrocław. Znaczna część referatów wygłoszonych w ramach „Dni Chłodnictwa” była opublikowana w miesięcznikach „Chłodnictwo”, „Chłodnictwo & Klimatyzacja” oraz „Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna”.
Głównymi organizatorami tegorocznej, międzynarodowej konferencji byli Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji przy Oddziale SIMP w Poznaniu oraz Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o. a współorganizatorami - Instytuty: Inżynierii Środowiska oraz Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych Politechniki Poznańskiej, Centralne Laboratorium Chłodnictwa w Łodzi, Katedra Zarządzania Jakością Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Krajowe Forum Chłodnictwa w Warszawie.
Funkcje przewodniczących poszczególnych komisji pełnili: B1 – prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak, z Politechniki Poznańskiej, B2 – prof. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki, z Politechniki Poznańskiej oraz C2 – prof. dr hab. Jacek Kijowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Językami konferencji były język polski i angielski. Wszystkie prezentowane referaty wygłaszane w języku polskim tłumaczono symultanicznie na język angielski i odwrotnie.
Uzupełnieniem części merytorycznej konferencji były zajęcia towarzyszące, przeznaczone dla wszystkich uczestników. Pierwszego dnia organizatorzy zaprosili uczestników konferencji na uroczystą kolację do restauracji „Pod Pretekstem”, mieszczącej się w murach Zamku Cesarskiego w Poznaniu. Drugiego dnia w godzinach popołudniowych odbył się spacer po Starym Mieście w Poznaniu, a wieczorem wycieczka do browaru Kompanii Piwowarskiej „LECH” zakończona degustacją piwa w firmowym pubie. Ostatniego dnia konferencji odbyła się wycieczka autokarowa „Szlakiem Piastowskim” do Biskupina, najbardziej znanego w Europie Środkowej rezerwatu archeologicznego oraz do Gniezna, pierwszej stolicy Polski.
Konferencji patronowali: czasopisma branżowe „Chłodnictwo & Klimatyzacja”, „Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna”, „Chłodnictwo”, portale internetowe www.wentylacja.com.pl i www.klimatyzacja.pl oraz www.eer.pl.
Konferencja była dofinansowywana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej konferencji www.konferencjamich.pl lub uzyskać pod numerem telefonu (061) 850 75 05.
Wszystkich zainteresowanych, którzy nie mogli wziąć udziału w konferencji zachęcamy do zapoznania się w wydanymi materiałami konferencyjnymi. Tym razem materiały zostały wydane w dwóch częściach. W pierwszej części zawarte są wszystkie referaty napisane w języku polskim, natomiast w drugiej – w języku angielskim. Ponadto organizatorzy konferencji oferują do nabycia płytę CD z nagranym w języku polskim i angielskim przebiegiem dwudniowych obrad konferencji. Komplet materiałów (2 książki) – cena 100 zł netto (122 zł brutto) + koszt przesyłki pobraniowej priorytetowej 15 zł >>zamówienie


>>zamówienie
Fotogaleria: >>zobacz

SPIS TREŚCI:
(Liczba referatów w wersj językowej polskiej 26; w angielskiej 30)

Referaty wprowadzające:

W1. Didier Coulomb, director of the IIR:
"Stulecie Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa i sto lat chłodnictwa"
W2. Marek Michniewicz:
"Działalność Polski na forum Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa".
W3. Grzegorz Krzyżaniak, Bolesław Gaziński
“Historia konferencji Dni Chłodnictwa”

Komisja B1

B1/1. Analysis of transcritical co2 cycle with two-phase ejector by means of performance curves approach.
Angielczyk W.1, Butrymowicz D. 2,3, Bartosiewicz Y1, Dudar A. ²
1Université catholique de Louvain UCL, Louvain-la-Neuve, Belgium, ²Institute of Fluid-Flow Machinery of Polish Academy of Sciences, Gdańsk, ²University of Technology, Bialystok, Poland
B1/2. Mathematical modelling of a single-stage LiBr-H2O absorption refrigerator at static operating conditions.
Banasiak K., Kozioł J. Institute of Thermal Technology, Silesian University of Technology, Gliwice
B1/3. Wave character of boiling process in coil tube of air cooler.
Bohdal T. Politechnika Koszalińska, Katedra Techniki Cieplnej i Chłodnictwa
B1/4 Wpływ zakłóceń periodycznych na efektywność wymiany ciepła w parowniku
Bohdal T., Charun H., Kuczyński W. Politechnika Koszalińska, Katedra Techniki Cieplnej i Chłodnictwa
B1/5. Skraplanie czynników chłodniczych w minikanałach rurowych
Bohdal T., Charun H. Więckiewicz D., Piątkowski P. Politechnika Koszalińska, Katedra Techniki Cieplnej i Chłodnictwa
B1/6. Finned-tube Heat Exchanger Simulation Program with Refrigerant Circuitry Optimization Capability.
Domański P. A., Yashar D. Leader, HVAC&R Equipment Performance Group Building and Fire Research Laboratory National Institute of Standards and Technology 100 Bureau Drive, Stop 8631, Gaithersburg,
B1/7. Ocena przydatności metody Lockharta – Martinellego do obliczania tarciowego oporu przepływu dwufazowego w minikanałach.
Dutkowski K. Politechnika Koszalińska, Katedra Techniki Cieplnej i Chłodnictwa
B1/8. Ocena przydatności metody Friedel’a do obliczania tarciowego oporu przepływu dwufazowego w minikanałach.
Dutkowski K., Bohdal T. Politechnika Koszalińska, Katedra Techniki Cieplnej i Chłodnictwa
B1/9. Analiza wrzenia czynników chłodniczych w kanałach o małej średnicy.
Dutkowski K., Bohdal T., Charun H., Czapp M. Politechnika Koszalińska, Katedra Techniki Cieplnej i Chłodnictwa
B1/10. Low-stability region of the refrigerants and its influence on the retrograde phenomena.
Górski J., Rabczak S. Rzeszow Univ. of Technology
B1/11. Measurement the Critical Flow of Refrigerants.
Górski J., Rabczak S. Rzeszow Univ. of Technology
B1/12. Wstępna ocean właściwości termodynamicznych i wydajności obiegu chłodniczego dla R-422D.
Górski J., Rabczak S. Rzeszow Univ. of Technology
B1/13. The optimum distance between layers in stack of the thermoacoustic refrigerators.
Grzebielec A. Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Cieplnej, Zakład Aparatury Procesowej i Chłodnictwa
B1/14. A transcritical refrigeration cycle with diabatic capillary tube as an internal heat exchanger.
Królicki Z. Wroclaw University of Technology, Faculty of Mechanical and Power Engineering, Institute of Power Engineering and Fluid Mechanics
B1/15. Physical and chemical adsorption as a new trend in obtaining refrigeration effect. Adsorpcja fizyczna i chemiczna jako nowy trend w uzyskaniu efektu chłodniczego.
Królicki Z., Białko B., Zajączkowski B., Wilk T. Wroclaw University of Technology, Faculty of Mechanical and Power Engineering, Institute of Power Engineering and Fluid Mechanics
B1/16. A Study of a Wavy Fin and Tube CO2 Evaporator Coil for a Secondary loop in a Low Temperature Refrigeration System.
Ouzzane M., Aidoun Z. CTEC-Varennes, Natural Ressources Canada 1615, Lionel-Boulet Boulevard, Varennes, Québec, H3X 1S6, Canada
B1/17. Doświadczalne badania struktury szronu na płycie jednostronnie opływanej wilgotnym powietrzem.
Rosiak A. Politechnika Łódzka
B1/18. Approach of thermodynamic analysis of ejection cycles.
Śmierciew K., Butrymowicz D., Karwacki J. Institute of Fluid-Flow Machinery of Polish Academy of Sciences, Gdansk, Poland
B1/19. Prezentacja produktowa MULTI V PLUS II generacja.
Wierzba M. LG Warszawa
B1/20. Charakterystyki wymiany ciepła i oporów przepływu dla jednofazowego przepływu w rurze poziomej z mikro-ożebrowaniem wewnętrznym i wkładkami ze skręconej taśmy - badania eksperymentalne.
Zawadzki A., Plocek M., Kapusta T., Kasieczka W. Politechnika Łódzka, Katedra Techniki Cieplnej i Chłodnictwa.

Komisja B2

B2/1. Współpraca zintegrowanego układu grzewczo-chłodzącego z wymiennikiem gruntowym – koncepcja stanowiska doświadczalnego.
Basińska M., Krzyżaniak G. Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Środowiska, Zakład Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza
B2/2. Investigation of isothermal liquid-vapour ejector.
Butrymowicz D., Miąskowska D., Karwacki J., Śmierciew K. Institute of Fluid-Flow Machinery of Polish Academy of Sciences, Gdańsk, Poland
B2/3. Modeling of an ejector air-conditioning system: sizing and rating tools.
Hemidi A., Seynhaeve J-M., Bartosiewicz Y. Universite Catholique de Louvain UCL, Faculty of Applied Sciences, Mechanical Engineering Department TERM Division
B2/4. Badania urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych wykorzystujących adsorpcyjne osuszanie powietrza.
Jaskólski M.F., Mikielewicz D. Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Katedra Techniki Cieplnej
B2/5. Oil drop electrostatic separation from high-pressure refrigerant vapour.
Lackowski M., Karwacki J., Butrymowicz D., Śmierciew K. Institute of Fluid-Flow Machinery of Polish Academy of Sciences, Gdańsk, Poland
B2/6. Analysis of indirect storage chamber cooling system.
Mizera G. 1, Butrymowicz D. 1,2, Mikielewicz J. 11Institute of Fluid-Flow Machinery of Polish Academy of Sciences, Gdańsk, Poland, ²Białystok University of Technology, Białystok, Poland
B2/7. Integrated heating-cooling energy systems in industry.
Mróz T. M. Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Środowiska, Zakład Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza
B2/8. Energy saving processes in refrigerating equipment of rolling stock.
Naumenko S.N. Head of the Department, JSC VNIIZhT
B2/9. Techniczne i ekonomiczne aspekty stosowania zawiesiny lodowej w systemach chłodniczych i klimatyzacyjnych.
Niezgoda - Żelasko B., Zalewski W. Politechnika Krakowska, Instytut Aparatury Przemysłowej i Energetyki, Zakład Chłodnictwa i Klimatyzacji
B2/10. Simulations of air curtain cooperation with thin, concrete, outdoor accumulator of energy.
Pisarev V., Sałaciński B. Politechnika Rzeszowska, Zakład Ciepłownictwa i Klimatyzacji
B2/11. Exergy analysis of Einstein refrigeration cycle capable of using low qualified heat source.
Rujin W., Daoping L. Department of College of Power Engineering, University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai, China
B2/12. Badanie własności mechanicznych automatyki chłodniczej.
Rusowicz A., Radgowski P. Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Cieplnej
B2/13. Swobodne chłodzenie w systemach klimatyzacji scentralizowanej kopalń podziemnych.
Szlązak N., Obracaj D., Borowski M. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katedra Górnictwa Podziemnego
B2/14. The application of thermovision when testing insulated bodies for food transportation.
Rochatka T. Politechnika Poznańska, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Zakład Maszyn Spożywczych i Transportu Żywności
B2/15. Wpływ koloru zabudowy izotermicznej na pracę agregatu chłodniczego w małym pojeździe dostawczym.
Tyczewski P. Politechnika Poznańska, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Zakład Maszyn Spożywczych i Transportu Żywności
B2/16. Mieszaniny ziębników w jednostopniowym obiegu ziębniczym z wewnętrzną kaskadą – teoretyczna i eksperymentalna analiza składu i strumienia masy ziębnika.
Warczak W., Bednarczyk G., Konopka-Cupiał G., Skrzypulec W. Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie
B2/17. Selection method of ammonia – chloride salt working pair for solar sorption refrigeration system.
Zajączkowski B. Wroclaw University of Technology, Faculty of Mechanical and Power Engineering and Fluid Mechanics
B2/18. Konkurencyjność proekologicznych termoelektrycznych chłodziarek i wytwornic lodu: wyniki badań eksperymentalnych. Zakrzewski B., Filin S., Owsicki A., Cmielowski M. Politechnika Szczecińska, Wydział Techniki Morskiej, Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego
B2/19. Możliwości wykorzystania zimna - niskotemperaturowej energii odpadowej w chłodnictwie.
Zakrzewski B., Łokietek T. Politechnika Szczecińska, Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego
B2/20. Poprawa efektywności działania skraplaczy rurowo-drutowych i jej wpływ na racjonalizację zużycia energii przez domowe urządzenia chłodnicze.
Zawadzki A. Politechnika Łódzka, Katedra Techniki Cieplnej i Chłodnictwa
B2/21. System ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla domku jednorodzinnego pasywnego z wykorzystaniem gruntowego wymiennika ciepła, pompy ciepła powietrze/woda i kolektora słonecznego.
Zawadzki A. Politechnika Łódzka, Katedra Techniki Cieplnej i Chłodnictwa
B2/22. Elevating the performances of refrigeration, and thermo-processing (cooling and heating) systems and managerial decision making capabilities using a unique remote and portable monitoring system.
Zeidler G.Department of Animal Science/Cooperative Extension, University of California, Riverside, California, USA

Komisja C2

C2/1. Symulacja warunków chłodniczego transportu żywności w zmiennych warunkach eksploatacyjnych.
Bieńczak K., Stachowiak A. Politechnika Poznańska, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Zakład Maszyn Spożywczych i Transportu Żywności
C2/2. Pathogen Combat: A pan-European Approach to Improve Food Quality and Safety in Chilled Meat Products.
Braun S. University of Stuttgart
C2/3. Jakość i bezpieczeństwo żywności mrożonej i chłodzonej w świetle przepisów unijnych.
Krzysztof Ćwiertniewski IBPRS w Warszawie Oddział Chłodnictwa i Jakości Żywności w Łodzi
C2/4. Porównanie metod obliczania czasu zamrażania produktów spożywczych.
Kasieczka W. Politechnika Łódzka, Katedra Techniki Cieplnej i Chłodnictwa
C2/5. Wstępne schładzanie truskawek w czasie zbioru w gospodarstwie ogrodniczym.
Kasieczka W. Politechnika Łódzka, Katedra Techniki Cieplnej i Chłodnictwa
C2/6. Thermodynamic and economic analysis of air blast freezing aplication for the realization of food freezing.
Kozioł J., Gazda W. Silesian Technical University, Gliwice
C2/7. Investigation of microbiological contamination in domestic refrigerators and an analysis of appropriate methods for reduction of contamination in private households.
Kreyenschmidt J. 1), Bruckner S. 1), Kampmann Y. 1) , Kohn S 2), Petersen B. 1) .
1) Institute of Animal Science, Preventive Health Management Group, Bonn, Germany 2) Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, Robert-Bosch-Straße, Giengen, Germany
C2/8. Determination of inspection and decision points for the implementation of innovative tools for the support of cold chain management in poultry supply chains.
Kreyenschmidt J., Verena R., Bruckner S., Petersen B. Institute of Animal Science, Preventive Health Management Group, Bonn, Germany
C2/9. Active and intelligent packaging in preservation of low temperature food products.
Lesiów T. 1), Xiong Y.L. 2) The Quality Analysis Department, University of Economics, 1) Wrocław, Department of Animal and Food Sciences, 206 Garrigus Building, University of Kentucky 2), Lexington, KY USA.
C2/10. Wpływ rozwoju technologicznego na powstanie nowych zagrożeń bakteriologicznych.
Majczyna D. Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, 02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 36, Oddział Chłodnictwa i Jakości Żywności, 92-202 Łódź, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 84
C2/11. A novel HACCP model with QMRA for assuring the safety of chilled/frozen fish and poultry in the food supply chain. PACHOLEWICZ E. 1), POPOV V. 2), Kijowski J. 1) University of Life Sciences, Faculty of Food Science and Nutrition, Department of Food Quality Management, Poznan, Poland. 2) Wessex Institute of Technology, Environmental Fluid Mechanics Division, Ashurst Lodge, Ashurst, Southampton, UK.