16 listopada br. ruszyła akcja Głównego Inspektoratu Sanitarnego "Miasta wolne od dymu tytoniowego!"

Miasta wolne od dymu tytoniowego!
Miasta wolne od dymu tytoniowego
Minął rok od wejścia w życie znowelizowanej ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania
tytoniu i wyrobów tytoniowych
, zaostrzającej zakaz palenia w miejscach publicznych. Badania GIS z lutego 2011 roku pokazują, że nowe przepisy znacznie zmniejszyły ryzyko narażenia na dym tytoniowy m.in. w obiektach sportowych (spadek o 72 %), restauracjach (o 68%), barach i pubach (o 49%), zakładach pracy (o 37%) oraz na przystankach i w obiektach komunikacji miejskiej (o 33%).

Obecnie poparcie dla obowiązującego prawa deklaruje aż 68% palących i 84% niepalących Polaków.
Ponadto 56% społeczeństwa dostrzega poprawę w przestrzeganiu przepisów ograniczających palenie tytoniu, a 45% palaczy przyznało, że wprowadzenie zakazu sprzyja podejmowaniu przez nich decyzji o rzuceniu palenia. Polacy coraz odważniej respektują swoje prawo do życia w przestrzeni wolnej od dymu tytoniowego. Świadczy o tym fakt, że 59% niepalących częściej niż kilka lat temu ma odwagę zwrócić uwagę osobom łamiącym zakaz palenia.

Problem palenia w miejscach publicznych jest jednak wciaż aktualny. W celu zwiększenia wiedzy o obowiązującym prawie oraz wzmocnieniu jego przestrzegania Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczyna kampanię medialną „Miasta wolne od dymu” realizowaną ze środków rządowego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce oraz ogólnopolskiego projektu „Odswieżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)”, finansowanego przez Światową Fundację ds. Walki z Chorobami Płuc (World Lung Foundation) i Fundację Bloomberga (Bloomberg Philanthropies).

W ramach kampanii „Miasta wolne od dymu” zaplanowano emisję spotu telewizyjnego oraz radiowego
w mediach ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych, a także emisję spotu edukacyjnego na monitorach
LCD w autobusach i tramwajach na terenie 15 polskich miast (Szczecin, Białystok, Gdynia, Sopot, Opole, Kędzierzyn Koźle, Kraków, Lublin, Toruń, Olsztyn, Katowice, Warszawa, Łódź, Konin, Rzeszów).