Informujemy, że z dniem 28 grudnia 2011 roku ZUH Merserwis Sp. J. została przekształcona w spółkę o nazwie Merserwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

Merseriws - zmiana nazwy firmy
Powołując się na komunikat ze strony www.merserwis.pl informujemy, że z dniem 28.12.2011 r. firma ZUH Merserwis Sp.J. została przekształcona w spółkę o nazwie:

Merserwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

Andersa 10, 00-201 Warszawa, Polska
NIP: 526-005-85-71, REGON: 012012494

Spółka w nowej formie organizacyjnej jest sukcesorem uprzednio działającej spółki i poza zmianą nazwy i osobowości prawnej funkcjonuje jak dotychczas.

Źródło: Merserwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.