Grupa Mercor w pierwszym kwartale 2009 roku znacząco poprawiła wynik na działalności operacyjnej. Po oczyszczeniu ze zdarzeń jednorazowych wartość EBITDA wzrosła w stosunku do ubiegłego roku o 21,3% do 14,9 mln zł, a EBIT poprawił się o 21,7%, osiągając poziom 12,3 mln zł. Przychody ze sprzedaży Grupy Mercor w pierwszym kwartale 2009 roku osiągnęły wartość 107,3 mln zł, co oznacza dynamikę rzędu 30% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.


"Jestem zadowolony z wyników, jakie Grupa Mercor osiągnęła w pierwszym kwartale tego roku, zwłaszcza, że jest to kolejny dobry kwartał dla naszej firmy.” - mówi Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu Mercor SA. „Obecnie rozwój sytuacji na rynku jest trudny do przewidzenia, dlatego dla celów efektywnego zarządzania Grupą Mercor opracowaliśmy kilka różnych scenariuszy. Jeżeli realny okaże się wariant uwzględniający spadki sprzedaży, wzmocnimy nacisk na już realizowane programy oszczędnościowe, których celem jest osiągnięcie zakładanych zysków.” – dodaje prezes Krempeć.
"Biorąc pod uwagę aktualną sytuację duży nacisk kładziemy zwłaszcza na planowanie wyników operacyjnych i dostosowywanie do nich kosztów.” – podsumowuje Grzegorz Lisewski, Pierwszy Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Mercor SA.
Więcej na ten temat w raporcie kwartalnym:
http://www.mercor.com.pl/page,pli2,id,149,Raporty_okresowe.html
oraz w komunikacie prasowym:
http://www.mercor.com.pl/page,pli2,id,156,Komunikaty_prasowe.html