Grupa Mercor w pierwszym kwartale 2010 roku osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 70,4 mln zł, wypracowując w tym okresie 3,0 mln zł zysku netto - czytamy w skonsolidowanym raporcie kwartalnym, który Spółka opublikowała 14 maja 2010 roku.

Mercor - wyniki po pierwszym kwartale 2010
Wyniki pierwszego kwartału stanowią odzwierciedlenie zmniejszonej liczby zamówień pozyskanych przez Mercor w ostatnich miesiącach poprzedniego roku, a więc w czasie najniższego historycznie popytu, spowodowanego kryzysem. Istotny wpływ na spadek przychodów miała także wyjątkowo ciężka zima, która opóźniła roboty budowlane na wielu inwestycjach. Zima dała się we znaki również na istotnych dla Grupy Mercor rynkach Czech i Słowacji.

"To był ciężki kwartał, daleko odbiegający od wyników, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Na jego przebieg nałożyły się: tradycyjny niski popyt wynikający z rocznego cyklu budowlanego, efekty kryzysu światowego oraz wyjątkowe trudne warunki pogodowe tej zimy. Widzimy jednak realne podstawy do realizacji założonych planów. Przewidujemy, że cykl budowlany przesunięty przez ciężką zimę będzie miał większą dynamikę w kolejnych okresach roku. W tym kontekście bardzo znaczące są pozytywne tendencje we wskaźnikach wyprzedzających, jakie Mercor odnotował w pierwszych trzech miesiącach 2010. Po raz pierwszy od sierpnia 2009 roku wzrosła istotnie wartość średniomiesięcznych pozyskanych zamówień w kwartale. Ponadto dzięki aktywności na rynkach eksportowych zdobyliśmy nowe, prestiżowe kontrakty. Szczególnie pozytywne odbicie było w marcu, kiedy wartość nowych zamówień wzrosła o ponad 46%. Od czterech miesięcy rośnie także backlog Grupy Mercor.” – mówi Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu Mercor SA.

NAJWAŻNIEJSZE DANE
(dane raportowane)

I kwartał 2010
Przychody ze sprzedaży: 70,4 mln zł
Zysk operacyjny EBITDA: 9,1 mln zł
Zysk operacyjny EBIT: 6,9 mln zł
Zysk netto: 3,0 mln zł

Zyski znormalizowane (po oczyszczeniu ze zdarzeń jednorazowych*):
Zysk operacyjny EBITDA: 1,9 mln zł
Zysk operacyjny EBIT: -0,3 mln zł
Wynik netto: -2,7 mln zł

* zyski znormalizowane nie uwzględniają transakcji leasingu zwrotnego zakładów produkcyjnych w Cieplewie i w DobrzeniuŹródło: MERCOR S.A.