Od 19 lipca 2007 roku akcje Mercor SA są notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółka dołączyła zatem do elitarnego grona najlepszych, najbardziej wiarygodnych firm w Polsce.


Dzień debiutu poprzedziła bardzo udana oferta publiczna: popyt na akcje Mercor SA znacznie przekroczył ich sprzedawaną w czasie oferty liczbę, zarówno w transzy inwestorów indywidualnych jak i instytucjonalnych. Oznacza to, że inwestorzy bardzo wysoko ocenili pozycję na rynku, jakość zarządzania oraz perspektywy rozwoju firmy. Również sam debiut giełdowy okazał się bardzo udany. Na koniec pierwszego dnia notowań kurs akcji Mercor był o 36% wyższy od ceny emisyjnej!
Oferta publiczna Mercor SA w skrócie:
- Mercor pozyskał z emisji 73 mln zł, natomiast całkowita wartość oferty wyniosła 243 mln zł. Środki z emisji publicznej chcemy wykorzystać na inwestycje w rozwój organiczny (co oznacza inwestycje w nowe produkty, zakłady produkcyjne czy spółki zależne) oraz na kolejne akwizycje.
- Popyt zgłoszony przez inwestorów instytucjonalnych, w trakcie budowy tzw. księgi popytu przekroczył 18-krotnie podaż akcji w ramach tej transzy. Stopa redukcji w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 81,68 %, co oznacza, że na każde 100 akcji, na które inwestor złożył zapis, otrzymał niecałe 20 walorów.
- Inwestorzy giełdowi objęli akcje Mercoru stanowiące 41,7%. kapitału i głosów w podwyższonym kapitale Spółki. Dotychczasowi akcjonariusze po zakończeniu oferty posiadają: Krzysztof Krempeć: 26%, Marian Popinigis: 16% akcji, a European Fire Systems Holding S.A.R.L. (spółka należąca do funduszu private equity Innova/3 L.P., którego doradcą inwestycyjnym jest Innova Capital): 16,3%.
- W ofercie publicznej akcje sprzedawano po 41 zł. Kurs otwarcia akcji w pierwszym dniu notowań wyniósł 47 zł. Na zamknięciu sesji kurs akcji wyniósł 56 zł, a praw do akcji (PDA) 55,05 zł. W trakcie sesji za papiery Mercoru płacono nawet odpowiednio 59,5 i 60 zł.
Źródło: http://www.mercor.com.pl/aktualnosci/1227/1675.html