Mercor SA zakończył budowę nowej hali produkcyjnej w Cieplewie (gmina Pruszcz Gdański). Inwestycja ta pozwoli na ponad dwukrotne zwiększenie mocy produkcyjnych firmy w zakresie urządzeń wentylacji pożarowej.


Do hali w Cieplewie
przeniesiona została dotychczasowa
linia produkcyjna, wzbogacona o nowe
maszyny i urządzenia służące do obróbki
plastycznej blach i profili aluminiowych,
co umożliwiło lepszą kontrolę jakości
wyrobu oraz znaczne skrócenie czasu
produkcji.
W ciągu najbliższych kilku lat zatrudnienie
w zakładzie produkcyjnym może
zwiększyć się nawet dwukrotnie. W poprzedniej
lokalizacji na produkcji pracowało średnio 80 osób, nowa hala zaś
przygotowana jest na 150 pracowników
produkcyjnych.

Uroczystego otarcia hali dokonali – prezes
Zarządu Mercor SA
Marian Popinigis oraz wiceprezes zarządu Krzysztof Krempeć
„Decyzja o zwiększeniu mocy produkcyjnych ma
związek z ożywieniem na polskim rynku budowlano-
montażowym, jak również z przyjętą
przez nas polityką eksportową dotyczącą wentylacji
pożarowej. Udział sprzedaży eksportowej
ogółem w całości przychodów Mercor SA
wzrósł w 2005 roku do blisko 10% (z 5% w roku
2004) i nadal zamierzamy ją rozwijać.
Ważnymi rynkami zbytu będą Czechy i Słowacja,
ale interesują nas także inne kraje Europy”

– powiedział Marian Popinigis, prezes zarządu Mercor SA.


Realizacja inwestycji w Cieplewie rozpoczęła się jeszcze w 2005 roku. Łączne koszty budowy hali
i jej wyposażenia wyniosły nieco powyżej 10 mln zł
Warto dodać, iż Mercor jest największym
w Polsce i jednym z największych w Europie
Środkowej podmiotem działającym
w branży biernych systemów zabezpieczeń
przeciwpożarowych. Firma na tym
rynku ma znaczący udział we wszystkich
jego segmentach, którymi są: oddzielenia
przeciwpożarowe, systemy oddymiania
i odprowadzania ciepła, systemy wentylacji
pożarowej i zabezpieczenia ogniochronne
konstrukcji budowlanych. W połowie
2005 roku Mercor SA nabył 50 procent kapitału czeskiej firmy Hasil, będącej zdecydowanym
liderem na rynku czeskim i słowackim.
W 2005 roku firma wypracowała
110,9 mln zł przychodów ze sprzedaży
oraz 9,8 mln zł zysku netto. Łącznie przychody
ze sprzedaży spółek wchodzących
w skład grupy Mercor w 2005 roku osiągnęły wartość 191 mln zł.
Źródło: