W ostatnim kwartale 2011 roku Mercor z sukcesem zakończył proces certyfikacji nowej klapy z rodziny jednopłaszczyznowych przeciwpożarowych klap odcinających MCR FID S.

Mercor: Klapa MCR FID S ze znakiem CE
Klapa o nazwie handlowej mcr FID S/S c/P została przebadana ogniowo wg normy PN-EN 1366-2, spełnia także wymagania dotyczące oceny zgodności i właściwości użytkowych wg normy EN 15650:2010. Klasa odporności ogniowej urządzenia wynosi EI 120 S.


Klapa produkowana jest w zakładzie firmy Mercor w Cieplewie koło Gdańska. Dzięki znakowi CE może być ona wprowadzana do obrotu we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

"Przeciwpożarowa klapa odcinająca typu mcr FID S/S c/P jest przeznaczona do montażu w instalacjach wentylacyjnych jako przegroda odcinająca, oddzielająca strefę objętą pożarem od pozostałych części budynku. Klapa może być zabudowana w ścianach oraz stropach. Zgodnie z posiadanym certyfikatem, instalacja klapy może odbywać się we wszystkich standardowych rodzajach przegród budowlanych, łącznie ze ścianami kartonowo-gipsowymi" - wyjaśnia Tomasz Kamiński, dyrektor pionu wentylacji pożarowej i zabezpieczeń konstrukcji budowlanych.

>>Więcej nt. mcr FID S/S c/P

Źródło: MERCOR S.A.