Kompaktowe urządzenie Weiss'a ustanawia nowe standardy w klimatyzacji pomieszczeń higienicznych, czyli pomieszczeń o surowych wymaganiach dot. czystości. Zaletami nowych urządzeń są: innowacyjny projekt technologiczny, redukcja kosztów pracy urządzenia (energooszczędność), kompaktowe rozmiary urządzenia.


Nowe Mediclean znajduje zastosowanie
w wielu projektach: nowe obiekty,
modernizacja obiektów istniejących (sal
operacyjnych, sal intensywnej terapii, itp.),
spełnia wszystkie wymagania norm
DIN EN 1946-4, oraz wszystkich norm
spokrewnionych: DIN-, VDI-, oraz wymogów
higieny (HTM 2005).

Łatwe posadowienie urządzenia
Urządzenie MEDICLEAN® składa się z
maksymalnie 5 modułów, co ułatwia
posadowienie gdy mamy ograniczoną
przestrzeń w maszynowni. Wykonanie szafy
jest również możliwe jako lustrzane
odbicie. Istnieje możliwość zrezygnowania z
modułu nawilżania lub zamiany go na
nawilżacz kanałowy. Konsekwencją tego
będzie zmniejszenie wymiarów szafy.
Horyzontalny przepływ powietrza przez
urządzenie pozwala na łatwe podłączenie
kanałów wentylacyjnych, gdyż króćce
powietrza mogą mieć różne położenie w
zależności od wymagań projektanta i planu
maszynowni. Obudowa urządzenia
wykonana jest z aluminiowych profili,
izolowanych termicznie.
Minimalizacja prac montażowych
Na miejsce montażu dostarczane są
podzespoły, które w całości zmontowane
są w fabryce, np. moduł elektryczny, moduł
komponentów chłodniczych, łącznie z
zamontowanymi króćcami powietrza, itd.
Rozwiązanie to znacznie obniża koszty
montażu. Konieczne jest zmontowanie
modułów na miejscu oraz podłączenie
odpowiednich mediów do urządzenia.
Oszczędność energii dzięki systemowi
odzysku ciepła
W urządzeniu zastosowano odzysk ciepła
jako pompę ciepła, poprzez zawór
4-drogowy. W lato układ ten pracuje jako
chłodnica. Taki wymiennik ciepła nie
wymaga stosowania dodatkowego obiegu
glikolowego.
Takie rozwiązanie redukuje opory przepływu
powietrza, co prowadzi do oszczędności
energii podczas pracy wentylatorów. Zabezpieczenie
przeciwzamrożeniowe na wlocie
powietrza zewnętrznego zapobiega
uszkodzeniu wewnętrznych elementów
urządzenia.

Właściwości mechaniczne zgodnie z
DIN EN1886
• stabilność mechaniczna: klasa D2
• szczelność obudowy: klasa L2
• szczelność filtrów: by-pass 0,5%
Vnominalnego
• izolacja termiczna (DIN EN 1886)
• mostki cieplne (DIN EN 1886)
• SNIP (RUS) (opcja)
• HTM 2025 (UK) (opcja)
• DIN EN 1946-4
Udowodnione zalety rozwiązania Weiss'a:
• urządzenie kompaktowe i gotowe do podłączenia do
instalacji (króćce powietrza, filtry, elektronika
zainstalowane w urządzeniu)
• króćce powietrza nie przenoszą drgań i wibracji
• 3 wielkości szaf, zakres ilości powietrza
2.500 – 9.500 m³/h
• duże okna inspekcyjne
• podzespoły urządzenia wyizolowane z przepływu
powietrza
• budowa modułowa
• oszczędność energetyczna dzięki odzyskowi
ciepła działającemu na zasadzie pompy
ciepła, małe wewnętrzne straty ciśnienia
• bezpieczeństwo pracy dzięki 100 % redundancji
wentylatorów (opcja TWIN: redundancja, dwa wentylatory pracujące przy 50 % wydajności nominalnej. W przypadku awarii jednego z wentylatorów,
drugi zaczyna pracować przy 100 % wydajności. Rozwiązanie spełnia wszystkie wymogi standardów brytyjskich HTM, oraz rosyjskich
SNIP)
• wstępny filtr świeżego powietrza z
zabezpieczeniem przeciwzamrożeniowym
zintegrowana przepustnica świeżego
powietrza
• izolowane termicznie profile narożne
dostępne wykonanie „w lustrzanym odbiciu“
obieg chłodniczy oraz odzysk ciepła
testowane w fabryce
• zintegrowany system tłumienia hałasu (opcja - dostępna dla typów 75.3 i 95.3)