Firma VTS Clima otrzymała wyróżnienie - Medal Europejski. Medal Europejski dla Wyrobów jest niekomercyjnym wyróżnieniem nadawanym przez największą organizację polskich przedsiębiorców - Business Centre Club oraz Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.

Zbliżająca się integracja Polski z Unią Europejską budzi wielkie nadzieje, ale także liczne obawy. Od kilku lat, w miarę swoich możliwości i wiedzy, BCC stara się odpowiadać na pytania przedsiębiorców dotyczące skutków integracji, analizuje zagrożenia i szanse stojące przed polską gospodarką. Eksperci z BCC, wspólnie z przedsiębiorcami, zastanawiają się, jak przygotować polskie firmy, produkty i usługi na spotkanie z unijnymi partnerami.
Medalem Europejskim wyróżniane są wyroby i usługi, które swoim standardem zbliżają się do poziomu europejskiego. Nominowana usługa (lub wyrób) musi spełniać wymagane prawem normy, mieć odpowiednie licencje, patenty itp. Istotna jest dynamika firmy oferującej usługę, zdobyte nagrody i certyfikaty. Komisja Weryfikacyjna bierze pod uwagę także czy i w jaki sposób firma przygotowuje się do wstąpienia Polski do Unii Europejskiej - czy korzysta ze szkoleń, seminariów na temat integracji europejskiej, konsultacji i analiz prawnych, badań rynku itp.
VTS Clima otrzymała nagrodę za produkcję typoszeregu central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Clima Profil CV-A i Clima Sky CV-D.
W I edycji Medal Europejski dla Wyrobów wyróżnionych zostało 136 wyrobów. Firma, która nominowała nagrodzony wyrób otrzymuje Dyplom (podpisany przez Sekretarza Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej i Prezesa BCC) oraz medal z brązu (wykonany wg. projektu artysty rzeźbiarza prof. Ryszarda Stryjeckiego przez Inco Veritas w Częstochowie).