Firma Smay z Krakowa otrzymała Medal Europejski, za regulatory przepływu powietrza typu RVP-R i RVP-P.


Informujemy, że krakowska firma Smay (www.smay.pl
Regulatory przepływu służą do automatycznej regulacji strumienia przepływającego przez kanały powietrza wentylacyjnego zarówno w części nawiewnej jak i wywiewnej instalacji. Poprzez zmianę wydatku powietrza umożliwiają stworzenie indywidualnego klimatu dla każdego z pomieszczeń w budynku, uwzględniając występowanie nierównomiernych obciążeń w tych pomieszczeniach, zależnych od ilości osób znajdujących się w pomieszczeniu, a także od zmiennych czynników zewnętrznych takich jak: zyski ciepła przez przegrody nieprzezroczyste i przezroczyste pomieszczenia w wyniku nasłonecznienia.

Regulatory przepływu: RVP-R i RVP-P
Więcej na temat regulatorów RVP (szczegółowy opis, karty katalogowe i rysunki) dowiecie się Państwo klikając na: >>RVP-P lub >>RVP-R.
Uroczystość wręczenia Medalu Europejskiego odbyła się podczas Finału Trzynastej Edycji konkursu w dniu 23.10.2006 r. w sali Kolumnowej sejmu RP w Warszawie. Gospodarzami uroczystości byli: Marek Goliszewski (Prezes Business Centre Club), Tadeusz Kozek (Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej), Maciej Grelowski (Przewodniczący Rady Głównej BCC), Grażyna Majcher-Magdziak (Przewodnicząca Komisji Weryfikacyjnej) i Jarosław Mulewicz (Szef Komisji Europejskiej Konwentu BCC, członek Rady Organizatorów BCC, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego).
Medal Europejski jest niekomercyjnym, ogólnopolskim przedsięwzięciem, którego celem jest przybliżenie idei Unii Europejskiej w środowisku przedsiębiorców. Wyróżniane są wyroby i usługi, które spełniają standardy europejskie. Medal Europejski, to rekomendacja wystawiona wyróżnionym produktom przez najważniejszą instytucję zajmującą się kontaktami Polski z Unią Europejską – Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (współorganizatora i patrona) oraz przez Business Centre Club. Począwszy od jesieni 2000 roku, w półrocznych odstępach organizowane są dwie równoprawne edycje Medalu Europejskiego, oddzielnie dla wyrobów, oddzielnie dla usług. Nominowany wyrób (lub usługa) musi spełniać wymagane prawem normy, mieć odpowiednie licencje, patenty itp. Istotna jest dynamika firmy, zdobyte nagrody i certyfikaty. Komisja Weryfikacyjna ocenia także czy i w jaki sposób firma wykorzystuje możliwości, jakie daje członkostwo Polski w Unii Europejskiej – czy korzysta ze szkoleń, seminariów na temat gospodarki europejskiej, konsultacji i analiz prawnych, badań rynku itp. Firma, która nominowała nagrodzoną usługę otrzymuje dyplom oraz medal z brązu. Przedsięwzięcie to nie jest konkursem, w którym istnieje z góry określona pula nagród, nie ma więc rywalizacji między firmami zgłaszającymi swoje produkty. Wielkość firmy nie ma znaczenia przy decyzji o przyznaniu medalu – wśród ponad tysiąca firm (niektóre firmy otrzymały więcej niż jeden medal dla swoich produktów), których wyroby i usługi wyróżniono dotychczas tą nagrodą, są zarówno wielkie koncerny, instytucje finansowe, liderzy w swoich branżach, jak i nieduże, działające na lokalnym rynku przedsiębiorstwa. Łącznie, w trzynastu edycjach Medalu Europejskiego wyróżnionych zostało ponad 1000 firm. Medalami nagrodzonych zostało 1015 wyrobów i 1368 usług.>>>