Znane są już wyniki XVII edycji Medalu Europejskiego dla Wyrobów.


Paroc Polska i Fabryka Automatyki FACH SA otrzymały Medal Europejski dla Wyrobów przyznawany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club:
Paroc Polska Sp. z o.o. za system otulin Paroc Section

Fabryka Automatyki FACH SA za zawór bezpieczeństwa typu ZB

Zobacz więcej na stronie:
www.fach.pl
To już ósmy Medal Europejski przyznany produktom Paroc.
LAUREACI XVII EDYCJI MEDALU EUROPEJSKIEGO DLA WYROBÓW 2008: http://www.bcc.org.pl/cms/upload/me_XVII_lista_laureatow-d6475.pdf
Uroczystość wręczania Medali Europejskich odbędzie się 20 listopada 2008 r. w Centrum Olimpijskim PKOL w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdańskie 4.
Kolejna edycja Medalu Europejskiego rozpocznie się w styczniu 2009 r.
Medal Europejski jest niekomercyjnym, ogólnopolskim przedsięwzięciem, którego celem jest przybliżenie idei Unii Europejskiej w środowisku przedsiębiorców. Wyróżniane są wyroby i usługi, które spełniają standardy europejskie. Medal Europejski, to rekomendacja wystawiona wyróżnionym produktom przez najważniejszą instytucję zajmującą się kontaktami Polski z Unią Europejską – Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (współorganizatora i patrona) oraz przez Business Centre Club. Począwszy od jesieni 2000 roku, w półrocznych odstępach organizowane są dwie równoprawne edycje Medalu Europejskiego, oddzielnie dla wyrobów, oddzielnie dla usług. Nominowany wyrób (lub usługa) musi spełniać wymagane prawem normy, mieć odpowiednie licencje, patenty itp. Istotna jest dynamika firmy, zdobyte nagrody i certyfikaty. Komisja Weryfikacyjna ocenia także czy i w jaki sposób firma wykorzystuje możliwości, jakie daje członkostwo Polski w Unii Europejskiej – czy korzysta ze szkoleń, seminariów na temat gospodarki europejskiej, konsultacji i analiz prawnych, badań rynku itp. Firma, która nominowała nagrodzoną usługę otrzymuje dyplom oraz medal z brązu. Przedsięwzięcie to nie jest konkursem, w którym istnieje z góry określona pula nagród, nie ma więc rywalizacji między firmami zgłaszającymi swoje produkty. Wielkość firmy nie ma znaczenia przy decyzji o przyznaniu medalu – wśród ponad tysiąca firm (niektóre firmy otrzymały więcej niż jeden medal dla swoich produktów), których wyroby i usługi wyróżniono dotychczas tą nagrodą, są zarówno wielkie koncerny, instytucje finansowe, liderzy w swoich branżach, jak i nieduże, działające na lokalnym rynku przedsiębiorstwa.