Z dniem 1 stycznia 2011 roku ulegnie zmianie adres siedziby Spółki MechVent.

MechVent - zmiana adresu siedziby spółki
Od Nowego Roku adres korespondencyjny jak również dane do faktur ulegną zmianie na następujące:

MechVent J. Kałuski Sp. J.
ul. Kościuszki 6
84-200 Wejherowo

NIP 958-15-54-985
tel. +48 58 679 40 57
fax +48 58 739 15 10
biuro@mechvent.pl
www.mechvent.pl

Od 1 stycznia 2012 r. wszelką korespondencję adresować na nowe dane oraz uwzględnić je na fakturach kierowanych do Spółki.

MechVent J. Kałuski Sp. J.