Data rozpoczęcia
2013-03-25
Data zakończenia
2013-03-27
Miejsce
Niwy

Mechanika urządzeń chłodniczych I etap
I etap:25-27.03; II etap: 8-10.04; III etap: 22-23.04.2013


Szkolenie przeznaczone jest dla:
• Liderów w działach serwisu i montażu -od kilku lat pracujących w zawodzie: Elektromechanik Urządzeń Chłodniczych lub Mechanik Urządzeń Klimatyzacyjnych .
• Osób chcących przyuczyć się do zawodu Elektromechanik Urządzeń Chłodniczych:


Cel szkolenia:
• Zdobycie, pogłębienie specjalistycznej wiedzy i doskonalenie praktycznych umiejętności w zawodzie Elektromechanik Urządzeń Chłodniczych.
• Uzyskanie:
- „Zaświadczenia/Certyfikatu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu Elektromechanik Urządzeń Chłodniczych” - po zdanym egzaminie,
 „Zaświadczenia/Certyfikatu o ukończenie szkolenia”

Tematyka szkolenia:
• Podstawy chłodnictwa.
• Urządzenia chłodnicze. Elementy automatyki chłodniczej.
• Elektromechanika chłodnicza.
• Automatyka i sterowanie pracą urządzeń chłodniczych.
• Montaż i obsługa urządzeń chłodniczych.
• Eksploatacja i konserwacja oraz naprawy urządzeń chłodniczych.
• Zajęcia praktyczne na obiekcie handlowym posiadającym dużą instalację chłodniczą.

Organizacja szkolenia:
• Miejsce szkolenia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji
• Zajęcia prowadzą Eksperci Krajowego Forum Chłodnictwa i specjaliści z firm działających na rzecz chłodnictwa, m.in. z firmy Danfoss Sp. z o.o..
• Kurs zaplanowano na 70 godzin lekcyjnych.
• Zajęcia szkoleniowe w grupach max.15 osobowych.
• Cena kursu - 1590,00 PLN + VAT, Egzamin - 70,00 PLN + VAT.


Zgłoszenia prosimy kierować na załączonej „Karcie Zgłoszenia” na fax: 052/ 324 05 29
lub e -mail: m.firgolska@trepka.com.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie u koordynatora szkolenia pod numerem telefonu:
052 324 05 22/23/27 lub kom. 0 784 075 860.

Zapraszamy Państwa do udziału.

Źródło: ''