Data rozpoczęcia
2012-11-19
Data zakończenia
2012-11-21
Miejsce
Niwy k. Bydgoszczy

Mechanik Urządzeń Klimatyzacyjnych


Szkolenie przeznaczone jest dla:
• Liderów w działach montażu i serwisu - od kilku lat pracujących w zawodzie Mechanik Urządzeń Klimatyzacyjnych lub Mechanik Urządzeń Chłodniczych.
• Osób chcących przyuczyć się do zawodu Mechanik Urządzeń Klimatyzacyjnych:
- posiadających praktykę w zawodach o profilu mechanicznym, elektrycznym, elektromechanicznym,
- absolwentów szkół .zawodowych i techników o profilu: mechanicznym, elektrycznym, elektromechanicznym, elektronicznym.

Cel szkolenia - uzyskanie:
• Zaświadczenia/ Certyfikatu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu "Mechanik Urządzeń Klimatyzacyjnych" - po zdanym egzaminie - przez osoby posiadające minimum 1 rok praktyki w zawodzie Mechanik Urządzeń Klimatyzacyjnych lub Mechanik Urządzeń Chłodniczych.
• Zaświadczenia/ Certyfikatu o ukończeniu kursu" - przez osoby przyuczone do zawodu - absolwentów wyżej wymienionych typów szkół lub osoby posiadające praktykę w pokrewnych zawodach.

Tematyka szkolenia:
• Podstawy chłodnictwa - klimatyzacji.
• Sporządzanie bilansu termicznego dla różnego rodzaju pomieszczeń.
• Dobór urządzeń klimatyzacyjnych i wymagań technicznych.
• Zasady uzupełniania czynnika i pomiary konieczne do diagnozowania i regulacji instalacji.
• Prowadzenie rurociągów w instalacjach.
• Automatyka i sterowanie urządzeń klimatyzacyjnych.
• Interpretacja uszkodzeń urządzeń klimatyzacyjnych.
• Retrofit lub przezbrajanie układów klimatyzacyjnych na czynniki z grupy HFC.
• Zajęcia praktyczne - realizacja układów klimatyzacyjnych i ich diagnostyka.
• Prezentacja działającego układu klimatyzacji na wytypowanym obiekcie (obsługa, przeglądy, konserwacja, naprawy, stworzenie protokołu serwisowego, prezentacja centrali klimatyzacyjnej itp.).

Organizacja szkolenia:
• Miejsce szkolenia – Ośrodek Szkoleniowy.
• Obok Ekspertów Krajowego Forum Chłodnictwa zajęcia poprowadzą fachowcy z firm działających na rzecz chłodnictwa i klimatyzacji.
• Kurs zaplanowano na 40 godzin lekcyjnych - w tym 8 godzin zajęć praktycznych.

Kontakt w sprawie szkoleń
Magdalena Firgolska - tel. 52 324 05 22; e-mail: m.firgolska@trepka.com.pl
Natalia Jasiakiewicz - tel. 52 324 05 27; e-mail: n.chmielewska@trepka.com.pl
Grzegorz Starszak - tel. 52 324 05 25; kom. 784 075 860; e-mail: g.starszak@trepka.com.pl

Adres
Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji
86-031 Osielsko, Niwy, ul. Szosa Gdańska 40
tel. 52 324 05 25; fax 52 324 05 29

Źródło: ''