Data rozpoczęcia
2010-11-08
Data zakończenia
2010-11-10
Miejsce
Niwy k. Bydgoszczy

Mechanik Urządzeń Klimatyzacyjnych

Terminy:
Szkolenie trwa 5 dni i jest podzielone na 2 etapy.
Terminy kolejnych etapów: 8-10.11.2010; 2-3.12.2010 r.

Szkolenie przeznaczone jest dla:
• Osób pracujących w zawodzie Mechanik Urządzeń Klimatyzacyjnych lub Elektromechanik Urządzeń Chłodniczych.
• Osób posiadających praktykę w zawodach o profilu mechanicznym, elektrycznym, elektromechanicznym.
• Absolwentów szkół zawodowych i techników o profilu: mechanicznym, elektrycznym, elektromechanicznym, elektronicznym - bez praktyki.

Cel szkolenia - uzyskanie:
• Zaświadczenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu "Mechanik Urządzeń Klimatyzacyjnych" - po zdanym egzaminie - przez osoby posiadające minimum 1 rok praktyki w zawodzie Mechanik Urządzeń Klimatyzacyjnych lub Elektromechanik Urządzeń Chłodniczych.
• Zaświadczenia o ukończenie kursu" - przez osoby przyuczone do zawodu - absolwentów wyżej wymienionych typów szkół lub osoby posiadające praktykę w pokrewnych zawodach.

W programie szkolenia
• Podstawy chłodnictwa - klimatyzacji.
• Sporządzanie bilansu termicznego dla różnego rodzaju pomieszczeń.
• Dobór urządzeń klimatyzacyjnych i wymagań technicznych.
• Zasady uzupełniania czynnika i pomiary konieczne do diagnozowania i regulacji instalacji.
• Prowadzenie rurociągów w instalacjach.
• Automatyka i sterowanie urządzeń klimatyzacyjnych.
• Interpretacja uszkodzeń urządzeń klimatyzacyjnych.
• Retrofit lub przezbrajanie układów klimatyzacyjnych na czynniki z grupy HFC.
• Zajęcia praktyczne - realizacja układów klimatyzacyjnych i ich diagnostyka.

Organizacja szkolenia:
• Miejsce szkolenia – Ośrodek Szkoleniowy Niwy k. Bydgoszczy.
• Obok Ekspertów Krajowego Forum Chłodnictwa zajęcia poprowadzą fachowcy z Firm działających
na rzecz chłodnictwa i klimatyzacji.
• Kurs zaplanowano na 40 godzin lekcyjnych - w tym 8 godzin zajęć praktycznych.
• Szkolenie i egzamin są odpłatne - informacje o kosztach u Organizatora.
• Za dodatkową opłatą, osobom zainteresowanym Organizator zapewnia noclegi i wyżywienie.

Zgłoszenie udziału
• Wypełnienie Karty Zgłoszenia
• O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
• Do pobrania: Karta Zgłoszenia
tel. 52 324 05 25/27; kom. 784 075 860; fax 52 324 05 29


Źródło: Trepka - Chłodnictwo, Klimatyzacja, Wentylacja Sp. z o.o.