Data rozpoczęcia
2013-03-08
Data zakończenia
2013-03-09
Miejsce
Niwy

Mechanik Urządzeń Klimatyzacyjnych 2 etapy - II etap
II etap: 8-9.03.2013

Szkolenie przeznaczone jest dla:
• Liderów w działach serwisu i montażu -od kilku lat pracujących w zawodzie Mechanik Urządzeń Klimatyzacyjnych .
• Osób chcących przyuczyć się do zawodu Elektromechanik Urządzeń Klimatyzacyjnych:
- posiadających praktykę w zawodach o profilu mechanicznym, elektrycznym, elektromechanicznym,
- absolwentów szkół .zawodowych i techników o profilu: mechanicznym, elektrycznym, elektromechanicznym, elektronicznym.

Cel szkolenia - uzyskanie:
• Zaświadczenia /Certyfikatu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu "Mechanik Urządzeń Klimatyzacyjnych" - po zdanym egzaminie - przez osoby posiadające minimum 1 rok praktyki w zawodzie Mechanik Urządzeń Klimatyzacyjnych lub Elektromechanik Urządzeń Chłodniczych.
• Zaświadczenia/Certyfikatu o ukończeniu kursu" - przez osoby przyuczone do zawodu - absolwentów wyżej wymienionych typów szkół lub osoby posiadające praktykę w pokrewnych zawodach.

Tematyka szkolenia:
• Podstawy chłodnictwa - klimatyzacji.
• Sporządzanie bilansu termicznego dla różnego rodzaju pomieszczeń.
• Dobór urządzeń klimatyzacyjnych i wymagań technicznych.
• Zasady uzupełniania czynnika i pomiary konieczne do diagnozowania i regulacji instalacji.
• Prowadzenie rurociągów w instalacjach.
• Automatyka i sterowanie urządzeń klimatyzacyjnych.
• Interpretacja uszkodzeń urządzeń klimatyzacyjnych.
• Retrofit lub przezbrajanie układów klimatyzacyjnych na czynniki z grupy HFC.
• Zajęcia praktyczne - realizacja układów klimatyzacyjnych i ich diagnostyka.
• Prezentacja działającego układu klimatyzacji na wytypowanym obiekcie (obsługa, przeglądy, konserwacja, naprawy, stworzenie protokołu serwisowego, prezentacja centrali klimatyzacyjnej itp.).

Organizacja szkolenia:
• Miejsce szkolenia – Ośrodek Szkoleniowy, wytypowany obiekt z instalacją klimatyzacyjną i wentylacyjną.
• Obok Ekspertów Krajowego Forum Chłodnictwa zajęcia poprowadzą fachowcy z Firm działających
na rzecz chłodnictwa i klimatyzacji.
• Kurs zaplanowano na 40 godzin lekcyjnych - w tym 8 godzin zajęć praktycznych.
• Cena kursu - 1020,00 PLN, Egzamin -70,00 PLN.

Podane ceny są kwotami netto i należy doliczyć do nich 23% VAT (stawka obowiązująca od 01.01.2011r.)
Zgłoszenia prosimy kierować na załączonej „Karcie Zgłoszenia” na fax: 052 324 05 29
lub e -mail: m.firgolska@trepka.com.pl
Szczegółowe informacje - tel. 052 324 05 23/22, kom. 0 784 075 860.

Zapraszamy Państwa do udziału.

Źródło: ''