Mercor wprowadza na rynek nowy produkt własnej konstrukcji – oddymiający wentylator dachowych mcr Pasat. Nowatorskie urządzenie właśnie uzyskało certyfikat umożliwiający oznakowanie CE, a więc może być wprowadzane do sprzedaży we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wentylatory mcr Pasat będą dostępne w ofercie Mercor SA od maja 2012 roku.

mcr PASAT - nowy wentylator Mercor
Dachowe wentylatory oddymiające mcr Pasat są przeznaczone do pracy z długimi instalacjami wentylacyjnymi o dużych oporach miejscowych. Zostały wyposażone w wirnik promieniowy umożliwiający osiąganie wysokiego ciśnienia przy stosunkowo niższych wydajnościach w porównaniu z wentylatorami osiowymi. Przy wentylatorach mcr Pasat został także zastosowany odpowiedni system chłodzenia silnika powietrzem zewnętrznym.


Wentylatory dachowe typu mcr Pasat – na podstawie wyników badań ogniowych przeprowadzonych w Instytucie Techniki Budowlanej – uzyskały klasę F400/120, co oznacza, że urządzenia wykazują skuteczność działania w temperaturze 400ºC w czasie nie krótszym niż 120 min. Badanie było prowadzone zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 12101-3.

„Urządzenie mcr Pasat jest wynikiem realizacji długofalowego planu rozwoju produktowego Działu Wentylacji Mercor SA. Pierwszym wentylatorem pożarowym, który wyszedł spod naszych skrzydeł, był wentylator osiowy mcr Monsun. Dziś wprowadzamy do oferty kolejny nowatorski produkt – mcr Pasat, będący odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie rynku wentylacji pożarowej. Rozszerzenie asortymentu produktów wentylacji pożarowej oznacza dla nas także możliwość dalszego umacniania naszej pozycji w branży” – mówi Tomasz Kamiński, dyrektor pionu wentylacji pożarowej i zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji budowlanych.

Dane techniczne mcr PASAT:
- klasy odporności ogniowej: F400 (400oC/2H)
- wersje wykonania: wentylatory z silnikami jednobiegowymi lub wentylatory z silnikami dwubiegowymi
- przeznaczenie: dachowe wentylatory oddymiające mcr Pasat przeznaczone są do odprowadzania gorącego powietrza, dymu i spalin powstałych w pomieszczeniach podczas pożaru. Mogą być także wykorzystywane w systemach wentylacji bytowej i przemysłowej jako wentylatory wyciągowe. Wentylatory mcr Pasat ułatwiają ewakuację ludzi z obszaru objętego pożarem oraz sprawne prowadzenie akcji gaśniczej, chronią konstrukcję budynku i jego wyposażenie przed wysoką temperaturą, a także zapobiegają rozprzestrzenianiu sie pożaru do sąsiednich stref pożarowych.
- dostępne średnice: 315, 355, 400, 500, 630, 710 mm
- wydajność do 50 000 m3/h
- spręż do 1700 Pa
- moc znamionowa 0,1kW-22kW
- prędkości obrotowe n = 750; 1000; 1500; 3000 obr/min
- sterowanie: sterowanie i zasilanie wentylatorów można realizować poprzez blok automatyki z modułową centralą mcr Omega C2100 konfigurowaną pod moc instalowanych urządzeń.
- dopuszczenia: Certyfikat Zgodności 1488-CPD-0209/W wg normy PN-EN 12101-3.Źródło: MERCOR S.A.