1 sierpnia Maxair hvac technic Sp. z o.o. zmienia lokalizację.


Firma Maxair hvac technic Sp. z o.o. przenosi się do nowej siedziby.
Nowy adres Maxair obowiązujący od 1 sierpnia 2009 to:


Al. Jerozolimskie 285
05-816 Warszawa - Michałowice

tel. 022 862 43 87
fax 022 862 98 36
e-mail biuro@maxair.pl