miesięcznik

MATERIAŁY BUDOWLANE
MATERIAŁY BUDOWLANE"MATERIAŁY BUDOWLANE" to czasopismo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB)

Rok powstania: 1947

Tematyka:
Nowoczesne materiały budowlane i instalacyjne potrzebne do wznoszenia i remontów budynków (przegląd poszczególnych grup wyrobów) oraz technologie ich produkcji i stosowania. Energo- i materiałooszczędne metody budowy i wykończania domów. Kompleksowa termorenowacja starych zasobów mieszkaniowych. Normalizacja i certyfikacja wyrobów budowlanych. Nowe przepisy prawne i finansowe dotyczące budownictwa wraz z komentarzami. Informacje o rynku budowlanym. Stan oraz perspektywy rozwoju budownictwa i poszczególnych branż przemysłu materiałów budowlanych. Vademecum Unijne.

Czytelnicy:
Projektanci i architekci, inwestorzy i wykonawcy robót budowlanych, producenci i dystrybutorzy wyrobów dla budownictwa, służby nadzoru budowlanego, rzeczoznawcy budowlani, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego związanego z budownictwem, uczniowie i studenci kierunków budowlanych i wiele innych osób zawodowo związanych z budownictwem.