Mata NOBASIL LSP jest lamelową matą z wełny kamiennej o prostopadłym ułożeniu włókien do płaszczyzny podłoża z jednostronną okładziną z folii aluminiowej. Dzięki lamelowej budowie nie zmienia swojej pierwotnej grubości na zgięciach i narożnikach. Mata jest w całym przekroju hydrofobizowana.
Mata NOBASIL LSP przeznaczona jest do izolacji cieplnej, akustycznej i przeciwkondensacyjnej konstrukcji technicznych takich jak: kanały wentylacyjne i klimatyzacyjne o przekrojach prostokątnych lub kołowych. Przeznaczona jest również do izolacji niskotemperaturowych rur i rurociągów, niskotemperaturowych kotłów, wykończeń izolacji na armaturze, małych zbiorników, powierzchni płaskich i cylindrycznych. Mata może być układana w płaszczyznach poziomych jak i pionowych. Mata zapobiega kondensacji pary wodnej na powierzchniach izolowanych.
Zalety NOBASIL LSP:
- Doskonała termoizolacja – niski współczynnik przewodzenia ciepła λ.
- Materiał niepalny – wysoka klasa reakcji na ogień; zwiększa odporność ogniową instalacji.
- Temperatura stosowania po stronie wełny mineralnej 600°C.
- Doskonała izolacja akustyczna.
- Pełna paroprzepuszczalność – ma niską wartość współczynnika oporu dyfuzyjnego μ = 1.
- Odporność biologiczna – jest odporna na działanie mikroorganizmów i gryzoni.
- Odporność chemiczna – jest neutralnym chemicznie materiałem pochodzenia mineralnego (skałabazaltowa), nie podlega procesowi starzenia i nie powoduje korozji, jest odporna na działanie kwasów i roztworów zasadowych i nie wchodzi w reakcję z innymi materiałami.
- Podczas zmian temperatur objętość i kształt są stabilne.
- Podwyższona wytrzymałość na ściskanie.
- Aluminiowa powłoka stanowi warstwę ochronną.
- Łatwość cięcia i montażu, co umożliwia stosowania w różnych typach konstrukcji.
- Pełna hydrofobowość – nie chłonie wilgoci z powietrza.
- W czasie transportu, składowania i montażu płyty należy zabezpieczyć przed przesuwaniem,
uszkodzeniami mechanicznymi oraz opadami atmosferycznymi.