dwumiesięcznik

MASZYNY I TECHNOLOGIE
"MASZYNY I TECHNOLOGIE" - Czasopismo Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (FSNT NOT)
Rok powstania: 1972

Tematyka:
Szeroki zakres tematyczny, umożliwiający śledzenie przemian zachodzących w technice i gospodarce światowej. Informacje o charakterze technicznym, zagadnienia ogólniejsze, dotyczące np. managementu, różnych analiz, kontraktów zawieranych przez firmy zagraniczne w Polsce. Działy: technika wytwarzania, elektronika i elektrotechnika, telekomunikacja, sterowanie i automatyzacja, ochrona środowiska, technika w przemyśle rolno-spożywczym, tworzywa, magazyn informacji ze świata techniki i przemysłu, wywiady, targi.

Czytelnicy:
Kadra kierownicza dużych i małych firm, inżynierowie i technicy, pracownicy handlu zagranicznego, biblioteki naukowe, wyższe uczelnie, instytuty naukowo-techniczne.

Źródło: ''