Data rozpoczęcia
2013-03-18
Data zakończenia
2013-03-24
Miejsce
Niwy

Maszynista chłodni
W art. 237 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm) zapisano - „Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy”.

Cel szkolenia - uzyskanie:
• Zaświadczenia o ukończeniu kursu w zawodzie "Maszynista Chłodni".
• Zaświadczenia potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w obrębie zawodu "Maszynista
Chłodni" - po zdanym egzaminie.
Tematyka szkolenia:
• Podstawy chłodnictwa.
• Sprężarki chłodnicze.
• Aparaty chłodnicze, armatura, rurociągi i automatyka chłodnicza.
• Automatyka i sterowanie pracą urządzeń instalacji chłodniczej.
• Obsługa urządzeń chłodniczych i bhp.
• Przeglądy, konserwacja i remonty instalacji i urządzeń chłodniczych.
• Gospodarka energetyczna w chłodni.
Organizacja szkolenia:
• Miejsce szkolenia – nasz Ośrodek Szkoleniowy, Zakład Techniki Chłodniczej z Bydgoszczy oraz na terenie wybranej maszynowni chłodniczej.
• Współudział w organizacji szkolenia: Zakład Techniki Chłodniczej z Bydgoszczy, Firma Danfoss Sp. z o.o.,
Firma Bonduelle Polska S.A. w Gniewkowie.
• Zajęcia prowadzą specjaliści wywodzący się bezpośrednio z branży chłodniczej - Eksperci KFCH.
• Planowany czas szkolenia i egzaminów - 67 godz. -7 dni (w tym 12 godz. pokazy, ćwiczenia).
• Cena łączna za szkolenie - 1390,00 PLN + VAT
• Zainteresowanym zapewniamy noclegi i wyżywienie.

Zainteresowani po szkoleniu mogą przystąpić do Państwowego Egzaminu Kwalifikacyjnego na wymagane Uprawnienia Elektroenergetyczne (eksploatacja, dozór):
- grupa 1 - uprawnienia niezbędne przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych,
- grupa 2 - uprawnienia niezbędne przy eksploatacji urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz z zakresu ciepłownictwa i AKPiA.
Zainteresowani ponoszą jedynie opłatę za Państwowy Egzamin Kwalifikacyjny: 150,00 PLN.
• Prosimy o dokładne wypełnienie Karty Zgłoszenia i przesłanie jej na numer Fax: 052 324 05 29
lub e -mail: a.uminska@trepka.com.pl
• O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje o szkoleniu można uzyskać tel. 052 324 05 27/25/22

Zapraszamy Państwa do udziału.

Źródło: ''