Data rozpoczęcia
2012-03-26
Data zakończenia
2012-04-01
Miejsce
Niwy k. Bydgoszczy

Maszynista Chłodni


W art. 237 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm) zapisano - „Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy”.

Cel szkolenia - uzyskanie:
• Zaświadczenia o ukończeniu kursu w zawodzie Maszynista Chłodni.
• Zaświadczenia potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w obrębie zawodu Maszynista Chłodni - po zdanym egzaminie.

Tematyka szkolenia:
• Podstawy chłodnictwa.
• Sprężarki chłodnicze.
• Aparaty chłodnicze, armatura, rurociągi i automatyka chłodnicza.
• Automatyka i sterowanie pracą urządzeń instalacji chłodniczej.
• Obsługa urządzeń chłodniczych i bhp.
• Przeglądy, konserwacja i remonty instalacji i urządzeń chłodniczych.
• Gospodarka energetyczna w chłodni.

Organizacja szkolenia:
• Miejsce szkolenia – nasz Ośrodek Szkoleniowy, Zakład Techniki Chłodniczej z Bydgoszczy oraz na terenie wybranej maszynowni chłodniczej.
• Współudział w organizacji szkolenia: Zakład Techniki Chłodniczej z Bydgoszczy, Firma Danfoss Sp. z o.o., Firma Bonduelle Polska S.A. w Gniewkowie.
• Zajęcia prowadzą specjaliści wywodzący się bezpośrednio z branży chłodniczej - Eksperci KFCH i doświadczeni pracownicy z maszynowni chłodniczej w Firmie Bonduelle Poska S.A. w Gniewkowie.
• Planowany czas szkolenia i egzaminów - 67 godz. (w tym 12 godz. pokazy, ćwiczenia).
• Kurs realizowany w 2 etapach.

Zainteresowani po szkoleniu mogą przystąpić do Państwowego Egzaminu Kwalifikacyjnego na wymagane Uprawnienia Elektroenergetyczne (eksploatacja, dozór):
- grupa 1 - uprawnienia niezbędne przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych,
- grupa 2 - uprawnienia niezbędne przy eksploatacji urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz z zakresu ciepłownictwa i AKPiA.
Zainteresowani ponoszą jedynie opłatę za Państwowy Egzamin Kwalifikacyjny.

Kontakt w sprawie szkoleń
Magdalena Firgolska - tel. 52 324 05 22; e-mail: m.firgolska@trepka.com.pl
Natalia Jasiakiewicz- tel. 52 324 05 27; e-mail: n.chmielewska@trepka.com.pl
Marta Russ - tel. 52 324 05 23; e-mail: m.jaruzel@trepka.com.pl
Grzegorz Starszak - tel. 52 324 05 25; kom. 784 075 860; e-mail: g.starszak@trepka.com.pl

Adres
Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji
86-031 Osielsko, Niwy, ul. Szosa Gdańska 40
tel. 52 324 05 25; fax 52 324 05 29Źródło: ''