Data rozpoczęcia
2011-02-21
Data zakończenia
2011-02-27
Miejsce
Niwy k. Bydgoszczy

Maszynista Chłodni - obsługa, eksploatacja i konserwacja urządzeń chłodniczych

W art. 237 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm) zapisano - „Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy”.

Terminy:
Szkolenie trwa 7 dni.
Termin: 21-27.02.2011 r.

Cel szkolenia - uzyskanie:
• Zaświadczenia o ukończeniu kursu w zawodzie "Maszynista Chłodni".
• Zaświadczenia potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w obrębie zawodu "Maszynista Chłodni" - po zdanym egzaminie.

Tematyka szkolenia
• Podstawy chłodnictwa.
• Sprężarki chłodnicze.
• Aparaty chłodnicze, armatura, rurociągi i automatyka chłodnicza.
• Automatyka i sterowanie pracą urządzeń instalacji chłodniczej.
• Obsługa urządzeń chłodniczych i bhp.
• Przeglądy, konserwacja i remonty instalacji i urządzeń chłodniczych.
• Gospodarka energetyczna w chłodni.

Organizacja szkolenia:
• Miejsce szkolenia – nasz Ośrodek Szkoleniowy, Zakład Techniki Chłodniczej z Bydgoszczy oraz na terenie wybranej maszynowni chłodniczej.
• Współudział w organizacji szkolenia: Zakład Techniki Chłodniczej z Bydgoszczy, Firma Danfoss Sp. z o.o.,
Firma Bonduelle Polska S.A. w Gniewkowie.
• Zajęcia prowadzą specjaliści wywodzący się bezpośrednio z branży chłodniczej - Eksperci KFCH.
• Planowany czas szkolenia i egzaminów - 67 godz. (w tym 12 godz. pokazy, ćwiczenia).
• Szkolenie odpłatne - informacje o kosztach u Organizatora.
• Za dodatkową opłatą, osobom zainteresowanym Organizator zapewnia noclegi i wyżywienie.

Zainteresowani po szkoleniu mogą przystąpić do Państwowego Egzaminu Kwalifikacyjnego na wymagane Uprawnienia Elektroenergetyczne (eksploatacja, dozór):
- grupa 1 - uprawnienia niezbędne przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych,
- grupa 2 - uprawnienia niezbędne przy eksploatacji urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz z zakresu ciepłownictwa i AKPiA.
Zainteresowani ponoszą jedynie opłatę za Państwowy Egzamin Kwalifikacyjny: 131,70 PLN jedna grupa, 263,40 PLN - dwie grupy.

Zgłoszenie udziału
• Wypełnienie Karty Zgłoszenia
• O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
• Do pobrania: Karta Zgłoszenia
tel. 52 324 05 25/27; kom. 784 075 860; fax 52 324 05 29


Źródło: Trepka - Chłodnictwo, Klimatyzacja, Wentylacja Sp. z o.o.