Zarząd I.P.P.U „MASTA” Spółka z o.o. z przyjemnością informuje...

...że w Spółce został wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2000 w zakresie: projektowanie, wykonawstwo i serwis systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

W dniu 19.04.2004 r. POLSKA IZBA HANDLU ZAGRANICZNEGO CERTYFIKACJA akredytowana przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, przyznała naszej firmie CERTYFIKAT Nr 157/2004.

Jerzy Stachowiak, Grzegorz Matulewicz

MASTA Sp. z o.o.