MARKETING W BUDOWNICTWIE. Poradnik przedsiębiorcy budowlanego

Autor: A. Pabian
Wydawca: COIB Warszawa
Kolportaż: Dom Wydawniczy MEDIUM
Rok wydania: 1999
Cena: 50,00 zł
ZAMÓWIENIE
Poradnik jest adresowany do przedsiębiorców i kadr kierowniczych firm działających na rynku materiałów usług budowlanych. Pozwala w pełni opanować wszystkie tajniki nowoczesnego marketingu, umożliwiające pokonanie konkurencji i odniesienia sukcesów w warunkach gospodarki rynkowej. Dlatego w tej pracy dominują konkretne, poparte przykładami procedury postępowania, przedstawione w przejrzystej, z reguły tabelarycznej formie. Prowadzą one czytelnika krok po kroku, umożliwiając skuteczne rozwiązanie trudnych marketingowych problemów. Procedury uzupełniono podanymi na wyróżnionych polach regułami i zasadami, których przestrzeganie jest ze wszechmiar pożądane.

Źródło: ''