Informujemy, że z dniem 22 maja 2007 r. firma CityNet Media Sp. z o.o. z Bydgoszczy zmieniła nazwę na MARKETEO.COM sp. z o.o.


Informujemy, że w wyniku przerejestrowania danych firmy, zmianie uległa nazwa naszej firmy. Adres korespondencyjny, numery NIP oraz regon nie zostały zmienione. Aktualne pozostają również numery telefonów oraz e-mail.
Nowe aktualne dane rejestracyjne:


MARKETEO.COM sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 8
85-171 Bydgoszcz
NIP: PL 953-24-72-649
Uprzejmie prosimy o aktualizację danych w systemach księgowych i handlowych oraz używanie wyłącznie powyższych danych w korespondencji z naszą firmą.
Pozostałe dane spółki znajdują sie na stronie kontakt.