Czy ktoś jeszcze sądzi, że tylko mężczyzna może zostać inżynierem, naukowcem i wynalazcą? Że kobiecie nie do twarzy z amperomierzem, galwanometrem czy młotem Charpy’ego? Że dama ugnie się pod naporem molekuł, da przytłoczyć ciśnieniu krytycznemu czy rozpadnie na cząstki elementarne? Odpowiedź będzie krótka i treściwa. Maria Skłodowska-Curie. Lise Meitner. Grace Hopper. Chien-Schiung Wu. Oto kobiety, które wzięły sprawy w swoje ręce i zmieniły oblicze nauki. Oto dziewczyny, które pójdą w ich ślady!

Manifest Akcji DZIEWCZYNY NA POLITECHNIKI
Dziewczyny na politechniki!
Koniec stereotypów! Chcemy obalić pokutujący w społeczeństwie obraz kobiety studiującej w zaciszu biblioteki i mężczyzny eksperymentującego w laboratorium badawczym! Żądamy zniesienia sztucznego podziału na „kobiece” i „męskie” kierunki studiów!

Kobiety mają moc obliczeniową! Dosyć wtłaczania kobiet w przypisaną im rolę humanistek, pedagożek i filolożek! Dziewczyny też kochają cyferki, megabity, wiązki laserowe i metale ciężkie. Żądamy obalenia wszelkich barier na drodze ich edukacji i rozwoju zawodowego!

Inżynierka – to brzmi dumnie! Wykształcenie techniczne daje kobietom nie tylko świetny start na rynku pracy, niezależność ekonomiczną i prestiż społeczny. Jest także szansą wpływu na losy świata, rozwój nauki, kształtowanie nowych technologii, kontrolowanie przemysłu i strategii gospodarczych.

Rozbijmy szklany sufit! To nie przypadek, że co drugi prezes z listy 500 największych polskich firm to absolwent politechniki. Teraz chcemy, by tymi prezesami były kobiety. Błyskotliwe kariery naukowe i zawodowe, prestiżowe nagrody i stypendia, rewolucyjne odkrycia i patenty – już niebawem staną się udziałem młodego pokolenia polskich inżynierek!

Władza w ręce kobiet! Realna władza to w pierwszej kolejności władza ekonomiczna – to ona dyktuje warunki politykom. Nowe technologie, innowacje przemysłowe, rozwój strategicznych gałęzi gospodarki – to wszystko może się znaleźć w rękach kobiet. To jest realna władza -to przed nią drżą politycy, którzy dziś nie chcą słuchać kobiecych postulatów i żądań. Najwyższy czas, żebyśmy my zaczęły dyktować warunki.

Razem jesteśmy silniejsze! W ciągu 3 lat trwania Akcji Dziewczyny na Politechniki! liczba studentek na uczelniach technicznych wzrosła o 10.000 – co przy panującym niżu demograficznym i ogólnym deficycie studentów na uczelniach wyższych – jest naszym wielkim sukcesem!

Zapraszamy na: www.dziewczynynapolitechniki.pl