S.P.S Trading Sp. z o.o., wyłączny przedstawiciel marki SANYO w Polsce, w kwietniu 2008 roku wprowadził na krajowy rynek systemy Mini ECOi – 2-rurowe układy inwerterowe VRF z pompą ciepła, promujące ideę "Think GAIA".
Fot. 1. SANYO Mini ECOi
Systemy VRF Mini ECOi są „pomostem” łączącym rynek urządzeń typu Split i Multi-Split z rozwiązaniami centralnymi – posiadają cenę niższą niż duże systemy centralne charakteryzując się jednocześnie ich zaawansowaniem technologicznym i możliwościami konfiguracyjnymi.
Jednostki zewnętrzne tych systemów o 3 wielkościach oferują zakres wydajności od 11 kW do 16 kW oraz możliwość podłączenia do 10 jednostek wewnętrznych do jednego systemu, co wyznacza nowe standardy na rynku małych układów VRF.
Rozwiązania te dają możliwość przewymiarowania mocy chłodniczej/grzewczej systemu w zakresie 50-130%, co umożliwia stosowanie ich przy obciążeniu cieplnym w zakresie do 20 kW.
Układy Mini ECOi SANYO to rozwiązania energooszczędne posiadające najwyższą klasę energetyczną A (ze współczynnikami COP sięgającymi 4,34), przez co ich koszty eksploatacyjne są zredukowane do minimum. Mogą być one zasilane 1- lub 3-fazowo. Systemy te pracują z wykorzystaniem jako czynnika chłodniczego freonu R410A.
Maksymalne długości rurociągów w układzie (do 150 m) pozwalają na lokalizację jednostki zewnętrznej w znacznej odległości od jednostek wewnętrznych co daje dużo większe możliwości instalacyjne w stosunku do pojedynczych urządzeń typu Split i Multi-Split.
Jednostki zewnętrzne posiadają kompaktowe wymiary 1230 x 940 x 340 mm co sprawia że mają one znakomite zdolności aranżacyjne zarówno w nowych jak i już istniejących obiektach.
Systemy Mini ECOi SANYO oferują pracę w trybie chłodzenia w zakresie od -10oC do +43oC oraz w trybie grzania od -20oC do +15oC.
Więcej informacji technicznych na stronie www.klimatyzacja.sanyo.pl