miesięcznik

MAGAZYN INSTALATORA
Magazyn Instalatora "Magazyn Instalatora" - lider wśród czasopism branży instalacyjnej. Miesięcznik o nakładzie 15 500 egzemplarzy, kolportowany drogą pocztową do wszystkich abonentów (firmy instalacyjne, projektanci indywidualni, biura projektowe, producenci, firmy handlowe, urzędy miast i gmin, spółdzielnie mieszkaniowe, wydziały wyższych uczelni) w całej Polsce.

Tematyką obejmuje działy: grzewczy, instalacje wodno-kanalizacyjne, wentylacyjno - klimatyzacyjny, instalacje gazowe. Posiada własne strony internetowe www.instalator.pl, na których dostępne są aktualne i archiwalne numery czasopisma, na bieżąco aktualizowana baza informacji o firmach i produktach, nowości z życia branży oraz strony www.wtb.pl. (Ogólnopolski Portal Branży Budowlanej), gdzie dostępna jest baza danych o firmach z branży budowlanej z Polski.


"Magazyn Instalatora" is a leader among the installations magazines. The edition at the magazines is 15 500 copies delivered to all the subscriber by post (installation firms, individual designers, designers, designing companies, producers, trading firms, high schools, adequate departments local administrations at a commune council and municipality governments.
The articles in the magazine refer to three branches: heating, the water & sewage systems, air - conditioning & ventilation. "MI" has its own Internet pages www.instalator.pl, where you can see the current and archival issues of the magazine, up to date data base about firms, their products, installation news, etc. "Magazyn Instalatora" is published by the Publishing firm "Technika Budowlana".Magazyn Instalatora
e-mail: redakcja-mi@instalator.pl
www.instalator.pl