rocznik

MAGAZYN BUDOWLANY
Magazyn Budowlany

Magazyn Budowlany
Przewodnik dla projektanta po polskim rynku materiałów budowlanych, programach komputerowych i przepisach prawnych potrzebnych w codziennej pracy. Magazyn Budowlany jest odpowiedzią na zapytania ze strony projektantów o zbiorcze przedstawienie wszystkich zagadnień poruszanych w ramach Seminariów Regionalnych w Polsce.

Każdego roku jest to ponad 1400 wykładów dotyczących materiałów i technologii stosowanych w budownictwie prowadzonych przez przedstawicieli producentów materiałów budowlanych na terenie całego kraju. Oprócz tego ponad 120 wykładów i dyskusji panelowych dotyczących min. zmian w prawie budowlanym, przepisach ppoż., przepisach z zakresu ochrony środowiska czy wymagań ze strony Sanepidów.

Czytelny układ branżowy pozwalający szybko dotrzeć do informacji.

Dystrybucja na terenie całego kraju.

Magazyn budowlany dostępny będzie dla wszystkich gości biorących udział w seminariach. Ponad 120 planowanych imprez w 16 miastach wojewódzkich. Ponad 13 000 projektantów uczestniczących w wykładach. Dodatkowo wysyłka pocztą za zaliczeniem do zainteresowanych oraz dostępność na targach budowlanych.