Data rozpoczęcia
2009-03-27
Data zakończenia
2009-03-29

27-29.03.2009 Lublin
XXIV Lubelskie Targi Budowlane "LUBDOM - wiosna 2009"
Targi Kamienia i Usług Kamieniarskich
- największe targi budowlane we wschodniej części Polski.
Zakres tematyczny:
- projekty i nowe technologie budowlane
- materiały, maszyny, pojazdy, sprzęt i narzędzia dla budownictwa, mechanizacja prac budowlanych
- stolarka budowlana, okna, drzwi
- materiały pokryciowe i izolacyjne
- materiały wykończeniowe, chemia budowlana
- elementy małej architektury i zagospodarowania terenu
- technologie i urządzenia grzewcze, klimatyzacyjne, instalacyjne
- technologie, materiały i urządzenia do budowy i konserwacji sieci cieplnych
- maszyny i urządzenia dla sieci wod-kan, systemy uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
- instalacje elektryczne, systemy i osprzęt instalacyjny, urządzenia pomiarowe, sterujące
- sprzęt BHP, systemy zabezpieczeń, instalacje alarmowe i monitorowania
- meble, elementy wyposażenia wnętrz
- usługi finansowe, oferty deweloperów, TBS itp.
- wydawnictwa branżowe, doradztwo itp.
Więcej o targach: www.targi.lublin.pl
Organizator:
Międzynarodwe Targi Lubelskie S.A.
ul. Złota 6, 20-112 Lublin
tel. (0 81) 534 46 14, 532 44 62
fax (0 81) 534 92 95
e-mail: mtl@targi.lublin.pl
internet: www.targi.lublin.pl